Monterad utrustning

Leverera säker och bekväm installerad utrustning

Konstruera och producera smartare och mer effektiv utrustning för komfort och säkerhet

När det gäller hissar, rulltrappor och transportband är slutanvändarens komfort och säkerhet grundläggande. Det är därför OEM-företag som säljer installerad utrustning är extra noga med konstruktion, efterlevnad av standarder och utrustningseffektivitet.

OEM-företag som säljer installerad utrustning måste konfigurera den så att den passar miljön den ska användas i. De måste uppfylla specifika krav från kunder som förväntar sig snabba hissar i skyskrapor, rullband på tågstationer och flygplatser och transportband av en särskild storlek.

Leverantörer av installerad utrustning ställs inför andra utmaningar, till exempel kravet att leverera smartare och mer effektiv utrustning. Det innebär integrering av mekaniska och elektriska system som förbättrar en maskins funktioner och som lätt kan konfigureras utifrån kundens preferenser.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar hjälper tillverkare av installerad utrustning att leverera smartare och mer effektiv utrustning och integrera elektriska system som förbättrar maskinens funktioner.

Med våra branschlösningar kan leverantörer av installerad utrustning klara utmaningarna och ge sina kunder all den komfort och säkerhet de förtjänar.