Metallprodukter

Hantera en bred produktportfölj som uppfyller kundkraven

Leverera kvalitetsdelar i tid

Alla maskiner, från små maskiner till hela linjer, består av metallprodukter som normalt levereras av specialiserade underleverantörer. Konstruktion av små komponenter, som skruvar, gångjärn och andra metalldelar, kräver tid och noggrannhet. En maskins stabilitet och prestanda beror på metallkomponenternas kvalitet. Olika länder har olika bestämmelser och komponentleverantörer måste därför anpassa sitt produktutbud efter kundernas olika behov, samtidigt som de tar hänsyn till kostnadseffektiviteten.

Leverantörer måste därför se till att deras konstruktions- och tillverkningsprocesser är effektiva och rigorösa.

Dassault Systèmes branschlösningar hjälper leverantörer av metallprodukter att hantera en bred produktportfölj som uppfyller kundernas behov och leverera massproducerade kvalitetsprodukter i tid samtidigt som de förblir kostnadseffektiva.

Våra branschlösningar garanterar snabba leveranser av tillförlitliga produkter med hjälp av effektiva logistikprocesser, vilket ger tillverkarna möjlighet att skapa en lång och givande relation med sina kunder.