Maskiner för industriell tillverkning

Levererar smarta och integrerade produktionslinjer

Heltäckande utrustning som omfattar hela produktionsprocessen

Den globala ekonomiska krisen sätter ständig press på OEM-företag att sälja sin utrustning och ändå göra en vinst. I den växande konkurrensen kämpar de för att nå en marginal på 5 %, jämfört med tidigare 20 %.

I produktionsmiljö ersätts maskiner som bara har en funktion med heltäckande utrustning som omfattar hela produktionsprocessen. Tillverkare måste erbjuda smartare och mer flexibla maskiner än sina konkurrenter om de ska vinna fler upphandlingar. Det kan leda till ett mer varierat utbud för att locka fler kunder. Men hur ska de kunna fortsätta konkurrera när en ökning av produktportföljen ökar kostnaden för hantering av fler delar?

Med Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar kan både små och stora tillverkare av industriell utrustning producera maskiner som är anpassade efter kundernas behov, och implementera en konkurrenskraftig och robust reservdelshanteringsprocess i hela den globala organisationen

Implementering av principen ”smart objekt, smart produkt, smart anläggning” ger OEM-företag möjlighet att sticka ut från mängden genom att ändra sin affärsmodell och fokusera mer på värdeskapande tjänster. Det kan leda till vinstmarginaler på upp till 90 %.