Keep Them Running

Minsta möjliga stilleståndstid och maximerad prestanda

Tillverkare måste se till att driften löper smidigt så att de kan förbli hållbara och uppfylla kundbehoven. Varje minut som maskinen körs innebär ökade intäkter för tillverkaren av industriell utrustning. Utöver att tillverka kvalitetsprodukter måste de se till att deras utrustning får snabb service till en rimlig kostnad, så att de kan hålla utrustningen i bästa arbetsskick.

Keep Them Running är en Industry Solution Experience som drivs av 3DEXPERIENCE®-plattformen och är inriktad på service i utvecklingen av industriell utrustning. Tillverkare kan öka intäkterna genom att utveckla nya serviceerbjudanden där intäkter baseras på maskinens produktionsresultat eller maskinens driftstid. När servicebehoven inkluderas i konstruktionen blir maskinerna snabbare och lättare att underhålla, och stilleståndstiden kan hållas nere.

Med heltäckande digital kontinuitet kan tillverkare se till att serviceåtgärder redovisas i de tidigaste konstruktionsfaserna och att underhållsinstruktionerna är tydliga, anpassade efter kundens installation och ständigt uppdaterade. Den digitala ”driftsvyn” hjälper dig att rationalisera underhållsåtgärder och spåra varje utförd åtgärd under utrustningens hela livscykel. Skräddarsydd service på den här nivån innebär förutsägbart underhåll som minskar utrustningens stilleståndstid och ökar driftsprestandan, vilket ger nöjda kunder.

Med Keep Them Running kan företag se till att industriell utrustning konstrueras på ett underhållsvänligt sätt, vilket bidrar till att minska stilleståndstid som annars kan äventyra kundernas driftskapacitet.

Upptäck värdet med Keep Them Running:

 

  • Förbättrad effektivitet med servicebaserad konstruktion
  • Ökade intäktsmöjligheter med produkten som en tjänst
  • Snabbare dokumentationsskapande i en virtuell miljö
  • Minskade ledtider
  • Förbättrad effektivitet och säkerhet, minskade servicekostnader
  • Uppdaterade digitala instruktioner och animerade underhållssekvenser
  • Skräddarsydda underhållsplaner för varje kund