Installerad utrustning

Beträffande hissar, rulltrappor och transportband är användarkomforten och säkerheten avgörande. Det är därför OEM-företag som säljer installerad utrustning är noga med konstruktion, överensstämmelse med normer och utrustingens effektivitet. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar hjälper tillverkare av installerad utrustning att leverera intelligentare och effektivare utrustning med elsystem som förbättrar maskinernas funktioner.

Säker och bekväm installerad utrustning

När det gäller hissar, rulltrappor och transportband är användarkomforten och säkerheten avgörande.

Det är därför OEM-företag som säljer installerad utrustning är noga med konstruktion, överensstämmelse med normer och utrustningens effektivitet. Dessa måste också utformas så att de passar in i den miljö de kommer att användas i.

De måste också respektera kundernas särskilda krav av t.ex. snabbhissar för skyskrapor, rullband för tågstationer och flygplatser och transportband av särskilda mått.

Dessa tillverkare står också inför andra utmaningar som t.ex. leverans av intelligentare och effektivare utrustning. Detta innebär integrering av mekaniska och elektriska system som förbättrar en maskins egenskaper och funktioner och som lätt kan anpassas i förhållande till kundens krav.

Våra industriella lösningar hjälper tillverkare av installerad utrustning att möta dessa utmaningar och leverera utrustning med all den komfort och säkerhet deras kunder förtjänar.