Equipment Intelligence

Effektivt beslutsfattande baserat på realtidsanalys

Omvandla kunskaper till beslutsunderlag

 

Förstärkt verklighet, sakernas internet för industrin och stordata är några av de nya trender som företag verksamma inom industriell utrustning kan införa under utveckling och service av utrustning. De nya fördelarna kan dock även skapa en mångfald av information, särskilt när du har globalt spridda team.

På dagens digitalt anslutna arbetsplats, där en störtflod av data kan dränka organisationer verksamma inom industriell utrustning och skapa förvirring och ineffektivitet, är nyckeln till ökade verksamhetsresultat förbättrad tillgång till och analys av den stora mängden information.

3DEXPERIENCE®-lösningen Equipment Intelligence ger företag verksamma inom industriell utrustning snabb och effektiv tillgång till uppdaterade och tillförlitliga data från flera heterogena källor, inklusive data som genereras av utrustningen. Tack vare Dassault Systèmes analysteknik, som utför affärslogikbaserade analyser av komplexa produktstrukturer och datamodeller, kan relevant konstruktionsinformation identifieras, mätas, analyseras och visas i användaranpassade administrationspaneler.

Företag kan effektivt hantera ändringar, spåra problem och effektivt återanvända befintliga kunskaper som blivit mer tillgängliga för att öka innovationstakten, och därmed skapa nya affärsmöjligheter som lyfter organisationen till nästa nivå.

Upptäck fördelarna med Equipment Intelligence

  • Fatta bättre beslut med kontextbaserad och korrekt projektinformation i realtid vid konstruktion av utrustning
  • Förbättra produktkvaliteten under hela livscykeln genom att identifiera problem och möjliggöra lämpliga korrigerande åtgärder
  • Förbättra samarbetet och förkorta ledtiderna med en enhetlig vy över heterogena och äldre system