Däcktillverkare

För att spara energi och för att förbättra mobilitet och säkerhet, strävar däcktillverkarna efter att kontinuerligt introducera innovation men också att respektera lokala regelverk och minska användningen av råvaror. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar hjälper företagen att driva på konstruktionscykeln, vilken täcker produktkonstruktion, simulering och fysisk testning.

Erbjuda en komplett miljö från krav till tillverkning

På däckmarknaden står man inför många nya utmaningar inom konstruktion och tillverkning.

Innovationer inom konstruktion krävs för att spara energi och för att förbättra mobilitet och säkerhet. Tillverkarna måste ta hänsyn till mycket komplexa industriella processer och garantera att kvalitetsnivån motsvarar kundernas färväntningar och lokala regler samtidigt som man minskar ned på användningen av råvaror.

Dassault Systèmes industriella lösningar hjälper företagen att driva på konstruktionscykeln, vilken täcker produktkonstruktion, simulering och fysisk testning. Dessa lösningar ger nödvändig kontinuitet för att säkerställa att man tar hänsyn till tillverkningskraven på ett tidigt stadium och att man är uppdaterad med de senaste förbättringarna inom konstruktion och produktion (resurser, processer).