Systemutveckling

Industriell utrustning fortsätter att öka i komplexitet och sofistikering. Det innebär att flera tekniska områden medverkar och man använder mer och mer inbäddade system för att byta ut eller utöka en traditionell mekanisk funktion. Att säkerställa att produktprestationen svarar mot kundkraven och de regelmässiga kraven före produktlanseringen är en stor utmaning. För att minska produktutvecklingstiden behöver företagen integrera, visualisera och simulera hela den virtuella produkten, inklusive de mekaniska, flödestekniska, elektriska och de inbäddade kontrollsystemen.
 

Dassault Systèmes (DS) lösning för systemutveckling gör det möjligt att integrera flera tekniska områden inom en enda konstruktionsmiljö för att tillföra en holistisk syn på en hel produkt och dess beteende. Det öppna modelleringsspråket Modelica kan användas för att modellera och simulera beteendet av tvärvetenskapliga system eller undersystem. Tillgängligheten av färdiganvändbara modellbibliotek, till exempel mekaniska, flödestekniska, hydrauliska, pneumatiska, elektriska osv., och modellstrukturen baserad på komponenter (inklusive 3D och deras beteende), ökar avsevärt utvecklingshastigheten, kvaliteten och förståelsen av ett systems beteende. På samma sätt kan beteendet för tillståndslogik modelleras och simuleras med kompletta funktioner för källkodsgenerering tillgängliga utifrån modellen. Den virtuella exekveringsplattformen gör det möjligt för ingenjörerna att utföra och analysera systemmodeller, och blanda dynamiska och tillståndslogiska beteenden. Att ha möjlighet att justera systemparametrarna och utföra rörelsestudier i 3D av komponenter och system på ett tidigt stadium i konstruktionsprocessen minskar behovet av fysiska prototyper. 

DS egna RFLP-metod ger full spårbarhet under produktutvecklingen, från krav till funktionell konstruktion (målinriktade tjänster), till logisk konstruktion (teknologi) och fram till fysisk konstruktion (implementering). Under den logiska konstruktionen av de teknologiska lösningarna, kan systemarkitekterna samarbeta med medarbetare från olika områden för att modellera och exakt simulera beteendet av det komplexa systemet i sin helhet.le. 

Lösningen för systemutveckling omfattar:

  • Kravbaserad konstruktion
  • Funktionell och arkitekturell systemkonstruktion
  • Systemmodelleringslösningar och bibliotek
  • Inbäddade system och programvara
  • Funktionell säkerhets- och felanalys av system