Quote to Order Management

Eftersom det mesta av produktens kostnad fastställs under utvecklingen av en ny produkt, har koncept/offertfasen den mest betydande inverkan på produktens övergripande lönsamhet. Produktansvariga måste ha möjlighet att snabbt fånga upp krav och fastställa den bästa strategin för att bygga produkten så att de kan lämna anbud snabbare med större noggrannhet.

 

Dassault Systèmes (3DS) Quote to Order Management tillhandahåller olika tillämpningar och verktygsuppsättningar för koncept/anbudsfasen för att intressenter från olika avdelningar – inklusive marknadsinformation, konstruktion, tillverkning och kritiska leverantörer – ska kunna samarbeta i utarbetandet av den nya produkten. Denna multidisciplinsmiljö tillhandahåller en överblick tidigt i utvecklingscykeln, vilket medför att produktkonstruktionen kan kopplas till marknadsprognoser, tekniköversikter och kundens krav. Denna metod gör det också möjligt för produktutvecklingsgruppen att hantera konceptprojekt med mallar med specifika leveransobjekt. Projektet kan sedan omvandlas till ett detaljerat utvecklingsgenomförande i ett fullfjädrat utvecklingsprogram som omfattar programresurs, kostnadsberäkning och marginalanalys när kunderna valt sina önskade produktfunktioner i produktkatalogen. Försäljningskonfiguratorn gör det lättare för säljrepresentanterna att definiera produktinnehållet tillsammans med kunderna.

 

3DS robusta kravhanteringsfunktioner främjar samarbete mellan produktansvariga och tekniska grupper samtidigt som de fångar in och bearbetar kundens åsikter såväl som interna och externa efterlevnadskrav. Baserat på listan över kandidatkrav, kan utvecklingsavdelningen upprätta ett förslag på en lista över funktioner som representerar kundens bild av produktens funktioner innan den faktiska tekniska lösningen tas fram. För varje föreslagen funktion tilldelas kandidatkrav som sedan förbinds till specifika produktrevisioner. Detta ger systemingenjörer och F&U-avdelningen möjligheten att definiera produktarkitekturer i frånvaro av fysiska delar genom att tillverka en generisk materialförteckning.

 

I denna kritiska fas hjälper vår lösning konstruktörer att skapa och hantera fler konceptvarianter genom att utnyttja och återanvända designer från tidigare projekt och konkurrensstudier. Med snabbare modellering av initiala koncept, gör lösningen det möjligt för chefer att exakt kunna bedöma projektkrav och kostnader innan man ger anbud på ett projekt. Anpassade förslag, kompletta med prissättning och beräknat leveransschema, kan genereras snabbare, så att alla intressenter kan koncentrera sig på att säkerställa kundnöjdhet samtidigt som man kontrollerar kostnader, kvalitet och ledtid. 3DS lösning stänger gapet mellan vad som produceras och vad kunden vill ha genom att upprätthålla spårbarhet från krav- till utvecklingsprocessen och den slutliga leveransen.

Quote to Order Management inkluderar:

  • Kravhantering
  • Försäljningskonfiguration
  • Hantering av affärsmöjligheter
  • Prissättning och beräkning
  • Leverans och igångsättningsplanering
  • Produktarkitektur
  • Materiallistehantering enligt beställning (preliminär)

Med CATIA och ENOVIA, har vi mycket mer än ett konstruktionsverktyg. Vi har ett produktionssystem, unikt och helt integrerat, som fokuserar hela företaget på utveckling och marknadsföring av en produkt.

Jean-Louis Dumas Vice-President, N Schlumberger