Programhantering

Smarta tillverkare som konfigurerar enligt order (Configure to Order - CTO) och konstruerar enligt order (Engineering to Order - ETO) vänder sig till resurssnåla tillverkningstekniker och strategier som gör det möjligt att konstruera och tillverka var som helst för att ligga steget före i konkurrensen. Dessa strategiska ändringar, även om de är nödvändiga, kräver komplexa leverantörskedjor som skapar utmaningar för försörjnings-, personal-, samarbets- och affärsprocesser. Dessa vidsträckta försörjningskedjor har en potentiell inverkan på konstruktions- och tillverkningsprocessernas överensstämmelse och kvalitet.

Dassault Systemes lösning för Program/Projekthantering hjälper ETO- och CTO-produktchefer att leverera produkter från koncept till marknad mycket snabbare. Företagsledningen kan ta bättre beslut genom att få åtkomst till information i realtid via en översikt över ett projekts utveckling (tidsschema, resurser, kostnader och fördelar). Produktivitet bland globalt utspridda användare ökar genom effektivt samarbete baserat på exakt information som uppdateras automatiskt genom direktlänkar till en värd av datakällor. Fördefinierade produktmallar förbättrar förutsägbarheten.

Generellt sett återställer Dassault Systemes lösning för Program/projekthantering kontrollen till program/projektcheferna. Programvaran gör det möjligt för tillverkarna att hantera nya produktutvecklingsinitiativ samtidigt genom hela produktlivscykeln. Konstruktionsändringar implementeras innan produktionsprocessen, vilket gör att man spar tid, pengar och säkerställer överensstämmelse. Att implementera DAMA tillsammans med resurssnåla metoder gör det möjligt för företagen att spara både tid och pengar.

Effektiv informationsdelning börjar med en enda version på ett enda gränssnitt för att få åtkomst till data från flera företagssystem. Att ha åtkomst till aktuell information leder till lägre kostnader på områden som går från anbud till budgivning och prisofferering. Exakt information hjälper till att minska kostnaderna genom effektiv  budgivning och prisofferering.

Att optimera kvalificerade resurser är en utmaning på global nivå. Dassault Systemes lösning identifierar kvalificeringsnivåer för en mer effektiv resurshantering och projektplanering. 

Lösningen för Program/projekthantering omfattar:

  • Projektplanering och schemaläggning
  • Projektproblem/riskhantering
  • Uppdelning av projektarbete
  • Projektresurshantering
  • Projektöversikt
  • Kontraktshantering
  • Leverantörs- och partnerhantering

We’re adopting DS' ENOVIA as the foundation of product development strategy to drive costs out of product introduction, gain real-time control of multiple projects, and make decisions that most benefit our customers, partners, suppliers and shareholders.

Steve Robbins, Vice VD för Teknik och Informationsteknik, A.O. Smith