Multi-Discipline Product Engineering

Med en designinnovation som alltmer drivs av leverantörer håller produktkonstruktion på att blir ett mer samarbetsorienterat och tvärdisciplinärt arbete. Samordna utvecklingsaktiviteter över en global leveranskedja är en tuff utmaning på grund av det ökande trycket att möta mer komplexa designkrav. Pågående tekniska ändringar, särskilt i de fall där flera konfigurationer är inblandade, kan göra det svårt att hålla materialförteckningen (BOM) och andra produktdata korrekta och synkroniserade över företaget och produktens livscykel.

Tillverkare av industriella produkter/utrustning och deras leverantörer vänder sig till Dassault Systèmes lösningar för att hantera både konstruktion och tillhörande samordningsaktiviteter. Dessa aktiviteter börjar med projektspecifikationer och utökas vidare till den inledande produktionsplaneringen. 3DS lösning för tvärdisciplinär produktkonstruktion är avsedd att hjälpa industriella utrustningsföretag eliminera de process- och datakommunikationsbarriärer som finns mellan mekanik-, system- och programvarudisciplinerna inom företaget och leveranskedjan. Det upprättar en virtuell produktutvecklingsplattform som bidrar till att möta utmaningarna med att "konstruera var som helst och bygga var som helst".

3DS konfigurationshanteringsfunktioner har utvecklats genom intensiva forsknings- och utvecklingsaktiviteter i olika komplexa tillverkningsindustrier och gör det möjligt för industriella utrustningsföretag att enkelt hantera alternativa designer eller återanvända mönster från tidigare projekt. Tillsammans med arbetsflödet och delade kataloger kan ändringar snabbt kommuniceras till aktuella produktutvecklingsintressenter.

Vi erbjuder kunder olika möjligheter att samarbeta globalt med utveckling, med hjälp av ett enda eller flera informationslager, i realtid eller asynkront. Liksom i alla heterogena organisationer finns det ofta ett behov att hantera flera CAx-system. Multi-CAX-stöd är inbyggt i våra lösningar så att olika team kan fritt granska och utbyta data medan de spårar ändringar och konfigurationer över flera CAx-system. Med fler och fler komponentdesigner från leverantörer tillhandahåller vi samarbetsverktyg så att OEM-tillverkare och leverantörer kan arbeta parallellt genom utvecklingscykeln. För ökad affärsrörlighet kan större ändringar även göras sent i processen utan att tillverkningsbarhet och produktionsscheman äventyras.

"Multi-Discipline Product Engineering" inkluderar:

  • Hantering av konstruktionsprojekt
  • Tvärfunktionell hantering av materialförteckningar (BOM)
  • Hantering av konstruktionsändring och analys av ändringsinverkan
  • Produktstruktur och arbetsuppdelningsstruktur
  • Komponentklassificering/kataloghantering
  • Digital modellgranskning och produktstörningshantering
  • Dokumentation av konstruktionsstandarder och versionshantering
  • Multi-CAD-konstruktionssamarbete
  • Samarbete över flera platser och mellan flera leverantörer
  • Kunskapsmall och återanvändning

Tack vare CATIA för 3D-produktdesign och ENOVIA för samtidig konstruktion ser vi redan fantastiska resultat i hela vår samverkande konstruktionsprocess.

Hak-Seong Uhm Principal Researcher Construction Equipment Business Group, Doosan Infracore