Konstruktion av mekaniska system

Utmaningen av att balansera en ökande komplexitet med växande prestations- och kvalitetskrav ligger i centrum av produktutvecklingen. Virtuella prototyper, kombinerade med virtuell analys och simulering, gör det möjligt för produktutvecklarna att virtuellt skapa en 3D-produkt och dess miljö, och sedan simulera och analysera dess beteende för att tidigt få insikt i nyckelfaktorer vad gäller kvalitet och prestanda. 

Dassault Systèmes (3DS) lösning för Konstruktion av mekaniska system, baserad på vår flaggskeppsprodukt CATIA, integrerar alla processer som används för att definiera en produkt, vilket gör det lättare att identifiera potentiella konstruktionsfel på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen. En ursprunglig integrering mellan konstruktion, realistisk simulering (testning) och tillverkningstillämpningar hos 3DS lösning överbryggar olika ämnesområden för att optimera konstruktionen ur kvalitets- och prestationssynpunkt, medan man påskyndar produktutvecklingsprocessen. 3DS lösning gör det möjligt för konstruktörerna att direkt manipulera kopplingarna mellan funktionella och logiska enheter och virtuell geometri, vilket representerar den fysiska slutprodukten (dvs. RFLP eller Krav, funktionell, logisk, fysisk). En funktionell logisk redigerare tillhandahålls för att associera de konceptuella kraven med följande faser i systemdefinitionsprocessen tills detaljerade komponenter kompletteras i CATIA.

En av de huvudsakliga utmaningarna inom fasen produktkonstruktion - produktionsprocess består i att se till att komponenterna är anpassade för tillverkningen. Konstruktörerna måste ha åtkomst till omedelbar tillverkningsinformation för att förebygga konstruktionsfel och tillverkningshinder som annars skulle resultera i högre produktionskostnad och förseningar i tidsschemat. 3DS avancerade kunskapshanteringsfunktioner samlar in tillverkningsspecifikationer, integrerar dem i intelligenta mallar och introducerar dem tidigt i konstruktionsprocessen. Tillverkningsinformationen tas automatiskt med i beräkningen under konstruktionsprocessen, vilket minskar konstruktionstiden och förebygger konstruktionsändringar på ett sent stadium i processen. 3DS lösning gör det möjligt för konstruktörerna att undersöka ett brett utbud av sofistikerade konceptförslag medan man samtidigt integrerar tekniska krav under processens gång.

Lösningen för Konstruktion av mekaniska system omfattar:

  • Montering och delkonstruktion
  • Yt- och formmodellering
  • Omvänd konstruktionsprocess (Reverse engineering)
  • Gjutning och formpressning
  • Fastspänningsanordningar för arbetsstycken
  • Integrering av tillverkningsprocessen

Genom att återanvända konstruktionskunskap som samlats in i intelligenta mallar i CATIA och som görs tilllgängliga genom ENOVIA, har vi ökat effektiviteten av vår konstruktionsprocess för verktyg och provbänkar med 20%.

Winnie Stenkjaer Avdelningschef, Grundfos Technology Centre