Leverantörs- och försörjningshantering

Inom sektorn för industriell utrustning, fortsätter det skapade mervärdet att öka i leverantörskedjan. Att lägga ut konstruktion och tillverkning kräver en produktutvecklingsplattform som kan hantera komplexiteten av ett globalt utspritt ekosystem. Eftersom direkt material och teknisk utrustning utgör en ökande del av ett företags utgifter, innebär det enorma fördelar att låta diverse aktörer i värdekedjan tidigt ingå i processen.

Dassault Systèmes (3DS) lösning för leverantörs- och försörjningshantering har utformats för att täcka hela hanteringen av försörjningens ekosystem för utvecklingen av en produkt inom sektorn för industriell utrustning. Detta innebär att förstå de verksamhetsfaktorer som skiljer sig mellan monterings- konstruktions- konfigurations- och anpassningsprocesserna. Med vår lösning, kan ingenjörer och kvalitetsansvariga ge sina leverantörer åtkomst i realtid till relevant projektinformation. De samverkar på så sätt fullt och helt i produktutformningen, kvalitetshanteringen och leverantörernas tillverkningsprocesser. Leverantörerna tilldelas ansvar relaterade till specifika delar, vilket gör det möjligt att samarbeta med andra leverantörer på samma montering, på olika insyns- och åtkomstsnivåer. Kvalitetsplaneringen för de olika delarna kan tilldelas samtidigt, vilket tillförsäkrar att leverantörerna följer standardiserade förbättrings- och planeringsmetoder liksom branschnormer.

Leverantörsprestationen kan spåras genom utvärderingsformulär som omfattar statistik över nyckelindikatorer för prestationer (KPI) för de olika anläggninarna, certifieringarna och leverantörerna. Som ett resultat kan utvecklingsplanerna skapas tillsammans med leverantörerna för att optimera värdet av strategiska relationer. På så vis blir det möjligt att kontinuerligt förbättra processerna och överföringarna av ansvar mellan OEM-företagen och berörda inom leverantörskedjan. Företagen kan minska driftskostnaderna och förbättra vinstmarginalen genom att dra fördel av materiallistorna och andra relaterade data för att göra kostnadsförslag och utforma standardsvar för komplexa produkter eller vanliga komponenter. Vi hjälper företagen att samordna försörjnings- och produktcyklerna genom förbättrad leverantörskommunikation, vilket bidrar till minskad svarstid och förbättrad precision vad gäller prisofferterna. Leverantörerna kan skicka in begäran om tekniska ändringar och samarbeta med olika funktionella grupper genom hela produktlivscykeln, vilket möjliggör minskade utvecklingskostnader och påskyndar produktlanseringen.

Den här lösningen inkluderar också tvärfunktionell komponenthantering, vilket gör det möjligt för avdelningarna för teknik och inköp att arbeta med ett enda komponenthanteringssystem. Ingenjörerna kan välja komponenter som är optimala för försörjningen, medan inköpsavdelningen får insyn i ingenjörskraven som gör det möjligt för dem att ta optimala beslut.

Lösningen för leverantörs- och försörjningshantering omfattar:

  • Försörjning
  • RFx-hantering
  • Kvalifikationer för leverantörer och partner
  • Specifikationspakethantering
  • Delleveranshantering
  • Leveranshantering för teknisk utrustning
  • Datautbyte
  • Kvalitetshantering för leverantörer/partner
  • Kvalitetshantering för leverantörsdelar
  • Komponenthantering

Våra ingenjörer och leverantörer finns utplacerade på olika anläggningar men måste samarbeta på gemensamma projekt. PLM garanterar att alla konstruktionsändringar kan göras tillgängliga i varje anläggning med aktualiserade geometriska data.

Andreas Mähler Chef för CAD-tjänster, CLAAS