Kvalitetshantering

Allteftersom miljö- och hälsoproblem fortsätter att växa i samhället, förväntas det statliga trycket på tillverkningsföretag att öka vad gäller antagandet av "Ekokonstruktion". Ekokonstruktion innebär att man integrerar miljökrav i produktutveckling, underhåll och avveckling. Även om många produktserier och marknadssegment i Europa, Kalifornien, Kina och Korea har undantagits från påbuden angående farliga ämnen under de senaste åren, har den nya REACH-reglementeringen (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals) i Europa gjort att materialöverensstämmelsen kommit i rampljuset i varje företags verksamhetskrav.

Företag inom sektorn industriell utrustning som har en internationell verksamhet måste ta hänsyn till regelöverensstämmelse som en angelägenhet av största betydelse. Att inte respektera dessa krav kan resultera i lanseringsförseningar, återkallelse av produkter, böter, dålig kundtillfredsställelse och en försämrad bild av företaget. En reaktiv inställning till miljökrav där överensstämmelserapportering och analys görs på ett sent stadium ger inte åtkomst till krav om överensstämmelse på ett tidigt stadium i produktlivscykeln. Resultatet i många fall är att man är tvungen att göra dyra och sent påkomna konstruktionsändringar.

Dassault Systèmes (3DS) lösning för Kvalitetshantering gör det möjligt för tillverkare av industriell utrustning att implementera funktioner baserade på "Konstruktion för överensstämmelse" som en integrerad del av deras produktutvecklingsprocess. Med vår lösning kan era produktutvecklare kontrollera materialinnehållsinformation från vilken konstruktionsvisualisering som helst på ett tidigt stadium av produktutvecklingscykeln. Rapporter kan göras för att jämföra överensstämmelsen av likvärdiga delar från olika leverantörer, lista det innehåll som kan återvinnas eller utvärdera de bästa och sämsta tillverkningsanläggningarna. Den här informationen kan korshänvisas mot flera regelkrav över hela världen, vilket gör det möjligt för produktutvecklarna att utföra ändringar så tidigt som möjligt till lägsta möjliga kostnad.

Era komponentleverantörer kan införlivas i utvärderingsprocessen för materialöverensstämmelse för att säkerställa att komponentbiblioteket innehåller de vanligaste materialkompositionerna samt REACH-certifieringar. Detta ger konstruktörerna viktig information inför val baserade på kund- och marknadskrav. 3DS lösning gör det möjligt för er att leverera innovativa produkter som överensstämmer med miljökrav och som möter marknadskraven. Den hjälper också till att hantera virtuella liksom fysiska testresultat och spårar kvalitetsförbättringar hos produkterna.

Lösningen för Kvalitetshantering omfattar:

  • Hantering av regelöverensstämmelser
  • Hantering av säkerhetsöverensstämmelser
  • Hantering av materialöverensstämmelser
  • Hantering av icke-överensstämmelse
  • Hantering av fysiska tester

Försörjning, kundservice, kvalitet, produktion, inköp - på alla avdelningar använder de sig av ENOVIA som har blivit den betrodda datakällan för samtliga medarbetare i företaget.

Dan Turkoski PLM Implementation Leader, Pentair