Konstruktion av kroppar och strukturer

Ingenjörer inom sektorn industriell utrustning måste ofta konstruera och bygga strukturer runt tung utrustning, särskilt vad gäller industriella tillverkningsmaskiner och installerade utrustningar. Att konstruera och samordna konstruktionen av dessa strukturer och dess tillhörande utrustning är en av de viktigaste faktorerna i produktutvecklingsprocessen. Till skillnad från andra  CAD-lösningar på marknaden, har Dassault Systèmes (3DS) lösning utvecklats i samarbete med ledande tekniska företag för att säkerställa stöd för standardmetoder och praktik som möter kraven i tekniska företag och klassificeringsföretag. 

Dassault Systèmes (3DS) lösning för  Konstruktion av kroppar och strukturer ger tillverkarna inom industriell utrustning tillgång till intelligenta mallar som gör det möjligt för konstruktörerna att samla in och återanvända kunskap och konstruktionskoncept för att på ett betydande sätt kunna minska ned konstruktionstiden. 3DS lösning stöder en smidig övergång från generalplanen (resultatet av projektutvecklingsfasen) till grundläggande eller kategorisk konstruktion, när beräkningar av regler och motstånd utförs.

FEM-analys kan utföras med CATIA, SIMULIA eller andra lösare som finns tillgängliga på marknaden.  Kunskapsmallar automatiserar svåra konstruktionsfall medan de behåller projektspecifikationerna. Inte alla strukturella detaljer är standardiserade så vår lösning ger effektiva interaktiva verktyg för att skapa individuella detaljer som stöder implementationen som är specifikationsorienterad. Kopiera och klistra-funktionen gör det lättare att återanvända konstruktionskomponenterna för att snabbt komplettera detaljerna.

Under detaljdefinieringsfasen produceras ytterligare data för att representera de olika stadierna av varje del. Dessa stadier kan inkludera variabler som till exempel plåtprofilering eller gasskärning. För icke-traditionell stålbearbetning, tillhandahålls ett gränssnitt till ALMA där mönsterpassning och specialskärning i stålplåt kan utföras.

För mer information om processer associerade till kroppar till tung rörlig industirell utrustning, besök gärna webbplatsen Automotive PLM Solution.

Lösningen för Konstruktion av kroppar och strukturer omfattar:

  • Allmän uppläggning av stålramen
  • Strukturell grund och sekundär struktur
  • Detaljerad konstruktion av stålramsstrukturen
  • Ritning av specialsektionernas struktur, inlusive skapandet av mallar
  • Simulering av konstruktionsmonteringen
  • ALMA-integrering för mönsterpassning och stålskärning

Som teknisk chef måste jag växla snabbt mellan olika problem. Med DS PLM, har jag fått en bättre förståelse för varje tekniskt problem när det uppstår, vilket hjälper mig att kontrollera hela den tekniska processen mer effektivt.

Martin Schmeink Engineering Manager, Automotive Business Unit, Schuler