Konstruktion av elsystem

Sektorn för industriell utrustning står nu inför växande utmaningar vad gäller konstruktion och hantering av elsystem. Tidigare konstruerade man elanordningar och kabeldragningar för att passa in i de utrymmen som blev över när mekaniken hade fått sitt. I vissa fall gjordes elinstallationen till och med under valideringen av den fysiska prototypen. Idag har den ökade komplexiteten och vikten av elektroniska funktioner som ingår i industriella utrustningsprodukter, samt det höga priset av elektrisk utrustning och kablar, gjort att konstruktionen av elsystem är en av de huvudsakliga verksamheterna i produktutvecklingen snarare än ett uttryck för efterklokhet.

Dassault Systèmes (3DS) lösning för Konstruktion av industriella elsystem har utvecklats för att ge en processtäckning från koncept till tillverkning av elsystem för industriell utrustning. 3DS lösning länkar logiska definitioner med fysiska definitioner till tillverkningsförberedelser och dokumentation av ett elsystem. Den integrerar elsystemkonstruktion med en kraftfull konfigurationssystemhantering för att öka enhetligheten hos delarna i de olika produkterna. 3DS lösning tillför en spårbarhet mellan de initiala kundkraven och den slutliga produkten, och är integrerad med vår entreprenadtillämpning för att lättare kunna välja önskade tillverkningsleverantörer och anläggningar.

3DS kompletta lösning möjliggör definition av elektriska standardkomponenter och kataloghantering, vilket minskar kostnader genom att reducera antalet hanterade delar. Den främjar en effektiv systemkonstruktion genom att integrera elsystemet i produktens virtuella prototyp från utvecklingscykelns tidiga faser. Genom att integrera kabeldragningsfunktioner med schematik, utjämnings- och tillverkningsprocesser, minskar 3DS lösning utvecklingskostnaderna för elsystem genom att minska uppkomsten av fel längre fram i processen.

Lösningen för Konstruktion av elsystem omfattar:

  • Systemsyntes
  • Logisk systemkonstruktion
  • Schematiskt eldiagram
  • Installation av utrustning och kablar
  • Utjämning av kablar och dokumentation
  • Formboard-konstruktion
  • Monteringsprocessplanering
  • Arbetsinstruktionsgenerering

Efter 18 månaders produktion har vi totalt sett tjänat in 30 - 40% av konstruktionstiden, vilket verkligen är viktigt eftersom alla våra maskiner är anpassade till varje kund.

Laurent Simon CAD/CAM-chef,, N. SCHLUMBERGER