Dra nytta av digital förändring inom telekombranschen

En marknad i förändring och många nya möjligheter

Sakernas internet (IoT), mobila och molnbaserade datortjänster, sociala medier, analyser av stordata ... Det är bara några av alla krafter som driver på en global digital revolution. Telekombranschen står i centrum för denna revolution där den både formar och formas av en digital förändring som medför innovation, nya marknadsförutsättningar, nya tillväxtmöjligheter och nya utmaningar för industrier runt om i världen.

Under de förutsättningarna strävar telekombranschen efter att tillgodose den enorma efterfrågan på nätverkskapacitet och anslutningar samtidigt som de måste hantera en nedgång i traditionella analoga telekomintäkter och växande konkurrens från såväl traditionella som icke-traditionella informations- och kommunikationsteknikföretag.

Globala intäkter

2,2 biljoner USD

Telekombranschen (2016)

 

 

73 miljarder USD

Den privata sektorns årliga investeringar i bredband i USA (2016)

En bransch i förändring: Media och video stod för mindre än 10 % av trafiken 2010,
2015 stod de för närmare 50 %.

 

Ernst & Young, 2015, Global Telecommunications Study

Idag är 66 procent av vår verksamhet relaterad till programvara och tjänster.
För bara några år sedan såg det inte alls ut på det sättet. Då var det bara maskinvara som räknades.

 

Hans Vestberg, vd på Ericsson

Total digitalisering

För att möta de här utmaningarna söker innovativa leverantörer, infrastrukturföretag och enhetstillverkare interna förändringar som hjälper dem att bättre hantera komplexiteten som konkurrensen i den digitala världen medför. Det innefattar förändringar som kan hjälpa dem att hantera övergången från att tillverka maskinvarucentrerade produkter till att utveckla erbjudanden som kombinerar maskinvara, programvara och tjänster.

Ericsson är ett exempel på ett företag som gjorde en sådan övergång på bara några år. Till stöd för den utvecklingen genomgår företaget en stor förändring som inkluderar införandet av en omfattande digital affärsplattform för att hantera produktdata. Med den plattformen kan Ericsson skapa och hantera fullständiga digitala modeller av komplexa erbjudanden inom alla verksamhetsavdelningar, genom produktens hela livscykel.

Den här omvandlingen är avgörande om vi ska kunna säkerställa effektiv digital hantering av produktdata genom hela företaget, och göra Ericsson till en spelare att räkna med inom branschen för informations- och kommunikationsteknik.

Joakim Cerwall Produktlivscykelansvarig på Ericsson

Ericssons chockbeslut om att gå över till 3DEXPERIENCE-plattformen

I den här videon får du veta mer om Ericssons målsättning att genomföra omfattande digitalisering och skälen till att de valde Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform som stöd på sin resa.

>> Se videon

Nya konkurrenter och nya affärsmöjligheter

En annan stor utmaning inom telekombranschen är att hantera nya konkurrenter i takt med att sektorerna för bredband, media och informationsteknik närmar sig varandra. När telekomföretagen försöker utnyttja de nya affärsmöjligheter som skapas i och med sakernas internet, framväxten av mobila betalningar, 5G-nätverk, molnbaserade datortjänster och andra digitala nyheter, ställs de inför såväl traditionella konkurrenter som konkurrenter från andra branscher än telekombranschen.

68 %

Telco Execs: Kundupplevelsen är den främsta strategiska prioriteten

 

Ernst & Young, 2015, Global Telecommunications Study

Läs "Digital Wallets" och "Business on the Cloud" där du får veta mer om några av de nya affärsmöjligheterna

Fokus på kundupplevelsen

För mer än två tredjedelar av telekombranschens chefer hänger framgångarna i den här enormt konkurrensutsatta miljön på att utveckla riktigt bra kundupplevelser, med tonvikt på att leverera anpassade tjänster, suverän kundsupport och hög nätverkskvalitet.

Om dessa mål ska kunna uppnås måste innovationsarbetet utvidgas genom social idéutveckling så att kundkraven kan formuleras, förstås, registreras och valideras genom produkt- och tjänstelivscykler.

Se Dassault Systèmes branschlösning Social Ideation och ta reda på hur en samarbetsbaserad plattform kan ge stöd åt innovationsprocesser uppströms och säkerställa att kundernas krav registreras och uppfylls.

Fallstudie om Fujitsu Network Communications

Ladda ned fallstudien om Fujitsu Network Communications och ta reda på hur företaget använder 3DEXPERIENCE-plattformen som stöd för sitt systemteknikarbete genom att sluta cirkeln mellan krav och testhantering.

>> Läs fallstudien

Utforska Dassault Systèmes lösning Spårbar kravhantering som ger konsekvent upptäckt och uppfyllande av kraven från kunderna och marknaden.

När det gäller kravhantering har vi uppnått en förbättring på mellan 30 och 40 procent i våra hanteringsprocesser, inklusive spårbarhet och återanvändning av krav.

Peter Servi Chef för Enterprise PLM och Engineering Applications, Fujitsu Network Systems

Ta reda på hur 3DEXPERIENCE-plattformen och lösningen High-Tech Operational Excellence ger stöd åt variantcentrerad konstruktion och andra förändringar som krävs för att kunna konkurrera i dagens snabba utveckling i telekombranschen.

Framväxten av modulär, variantorienterad konstruktion för konfigurerbara produkter

Om företagen ska kunna konkurrera inom det framväxande sakernas internet, 5G och molnbaserade affärsmöjligheter måste de också hantera produktkomplexiteten. Produkter som mobila enheter, markutrustning, satelliter och markstationer har alltid varit komplexa. Men den här komplexiteten höjs av ökad digitalisering och behovet att anpassa produkterna efter varierande lokala standarder och kundefterfrågan.

Med målet att minska denna komplexitet och hantera de höga kraven på kostnader och ledtider använder telekomföretagen sig alltmer av modulär, variantorienterad produktutveckling, där modulariteten tillämpas på maskinvara, programvara och tjänstekomponenter.

Det är en metod som gör att de kan skapa generiska, återanvändbara strukturer för maskin- och programvara för produktlinjer och -familjer så att produkterna kan anpassas snabbare och billigare.

För att få ut så stort värde som möjligt av den konstruktionsstrategin använder telekomföretagen sig av den genom alla digitala infrastrukturer som kan underlätta åtkomsten till och återanvändningen av all immateriell egendom (verksamhet, krav, funktioner, logik, testregler med mera) och tillhandahålla globala funktioner för konfigurationshantering och spårbarhet

Se Teknisk plattform för produktvarianter från Dassault Systèmes

En lösning som utformats att hjälpa dig uppfylla globala behov med kundanpassade produkter

Ökad komplexitet inom produktion och upphandling

Förutom produktkomplexiteten har användning av strategier för platsoberoende konstruktion och tillverkning och global upphandling av komponenter och sammanställningar också bidragit till ökad komplexitet i tillverkningsverksamheten och leveranskedjan.

Lyckligtvis skapar Industrial IoT/Industry 4.0-framsteg förutsättningar för en ny generation lösningar som kan hjälpa telekomföretagen att optimera den globala tillverkningen. I Dassault Systèmes lösning Make to Promise används till exempel nya dataflöden från sakernas internet och äldre datakällor till att ge realtidsanalyser för verksamheten på och mellan anläggningar, distributionsplatser och lager, inklusive leverantörers och underleverantörers aktiviteter.

>> Läs vårt whitepaper