Teknikleverantörer

Möta utmaningen ”mindre, bättre, snabbare”

Höga krav på teknikleverantörer

I dagens digitala era, där antalet konsumentinriktade och industriella tillämpningar av sakernas internet (IoT) ökar lavinartat och efterfrågan på automatisering och anslutning dygnet runt verkar omättligt, ser det ut som om alla företag i alla branscher är väg att bli high-tech-företag. Det är goda nyheter för teknikleverantörerna. Efterfrågan på deras elektroniska komponenter, integrerade delsystem, specialiserade elektronik och nätaggregat är större än någonsin.

Den globala marknaden för elektronikkomponenter drivs av smart elektronik i sektorer som industri, fordon, hälsovård och transport och förväntas uppgå till ett värde av 233,1 miljarder dollar år 2020

Global Industry Analysts, Inc.

Håll jämna steg med den snabbt växande efterfrågan

Med tillväxten kommer dock krav på att leverera smartare, mindre, snabbare lösningar. Eftersom tillverkare av originaldelar antingen lanserar eller utvidgar sina portföljer av smarta och uppkopplade produkter ökar de kraven på att leverantörerna ska leverera fler plug-and-play-funktioner på kretskorts- och modulnivå. De kräver också mer innovativa lågeffektslösningar som kan hålla igång fjärrstyrd avkänningsutrustning.

Dessutom kräver kunderna inte bara fler sensorer utan även sensorer med flera funktioner och teknik som stöder integreringen av sensordata från flera enheter. De vill ha smartare enheter som stöder avancerad databehandling via fristående bearbetningsfunktioner. De vill ha mer kompakta konstruktioner och fler funktioner och alternativ för trådlösa nätverk.

Samtidigt som kraven på tekniska innovationer ökar förblir de vanliga marknadskraven konstanta, och kunderna förväntar sig konkurrenskraftig prissättning, anpassade lösningar och snabba svarstider. Utmaningarna är stora, men det finns många strategier som kan hjälpa leverantörerna att hålla jämna steg med den föränderliga marknaden.

En föränderlig komponentsituation

 

  • Färdiga lösningar
  • Sensorer med flera funktioner
  • Låg effekt
  • Avancerad databehandling
  • Miniatyrisering
  • Trådlös anslutning

Öka kundkretsen och gör mer lönsamma affärer

En strategi är att standardisera och automatisera kärnverksamhetens processer. Det börjar med processen för offertförfrågningar/anbudsförfrågningar. Med alltmer komplexa och anpassade produkter och en dynamisk global marknad kan gårdagens ad hoc-processer med manuell anbudsgivning leda till långsammare och mindre noggrann bedömning av möjligheter och mindre konkurrenskraftiga anbud som innebär högre risker. Om komplexa krav ska kunna uppfyllas – och uppfyllas på ett lönsamt sätt – samtidigt som antalet vunna kontrakt maximeras, ska anbudsprocesserna standardiseras, automatiseras och helt integreras med teknik- och affärssystemen.

3DS-lösningen Anbudsaccepterande

Dassault Systèmes lösning Anbudsaccepterande ger en helt integrerad global plattform som hjälper dig att bättre utvärdera möjligheter och öka antalet vunna kontrakt. Den kan hjälpa dig att utvärdera möjligheter på ett enklare och mer exakt sätt, utveckla mer konkurrenskraftiga offerter, effektivisera packning och inlämningar och lättare spåra fullgörandet från första inlämning till slutleverans.

» Besök sidan och ta reda på mer om lösningen Anbudsaccepterande

Minska produktens ledtider och orderfullgörandet

Om tilldelning av kontrakt ska utvecklas till önskad leverantörsstatus är det viktigare än någonsin att minimera ledtiderna och orderfullgörandecyklerna – även när produktkomplexiteten ökar. I likhet med anbudsförfrågningsprocessen har standardisering och automatisering av kravhantering och projekthantering visat sig vara effektiva strategier för att uppfylla de här marknadskraven.

Effektiv kravhantering

Implementering av en effektiv kravhanteringsstrategi kan bidra till att göra produktkomplexiteten mer hanterbar och samtidigt minimera ledtiderna. Integrerade kravhanteringssystem kan hjälpa dig att registrera kundinriktade krav och distribuera och genomföra dem i alla cykler inom konstruktion, produktutveckling, testning och orderfullgörande.

Detta minskar antalet potentiella problem och ändringsorder, ökar kvaliteten och ger kortare cykeltider.

» Ladda ned faktablad

Utnyttja ”osynlig styrning” för en flexibel utvecklingsorganisation

Förutom att automatisera spårbarhet och genomförande av kundkrav kan en automatiserad projektledningslösning också hjälpa till att öka kvaliteten och effektiviteten. Dagens dynamiska administrationspaneler kan ge automatiserade realtidsrapporter om huvudschema, milstolpar, resurser och kostnadsmått, så att projekten löper enligt tidsplan.

De möjliggör ”osynlig” eller icke-inkräktande styrning som hjälper medarbetarna att följa sina scheman bättre och gör att cheferna kan optimera resurserna och upptäcka och åtgärda potentiella flaskhalsar innan de påverkar verksamheten.

» Ladda ned faktablad

Fallstudie: DONG YANG E&P

Titta på videon och se hur DONG YANG E&P har använt automatiserad kravhantering, projektledning och andra samarbetsverktyg i Dassault Systèmes lösning Accelerated Device för att gynna innovationer och öka förekomsten av tidigt upptäckta konstruktionsproblem från 5 % till 45 %, vilket stärker produktkvaliteten och bidrar till att minimera tillverkningsproblem i ett senare skede.

» Hämta fallstudien

Webbseminarium på begäran: Hitta PLM som passar medelstora tillverkare

PLM (Product Lifecycle Management, produktlivscykelhantering) har länge använts av tillverkare av originaldelar i syfte att förbättra produktdatahantering, projektledning, kravhantering och många andra viktiga processer under produktens livscykel. Nu övergår allt fler leverantörer till avancerad PLM för att bättre kunna hantera ökad produkt- och marknadskomplexitet.

Titta på vårt webbseminarium Hitta PLM som passar medelstora tillverkare och se hur medelstora high-tech-företag kan dra nytta av PLM. I paneldiskussionen deltar branschexperten Jim Brown, vd för Tech-Clarity, och Garth Coleman, chef för molntjänster och strategiska initiativ på Dassault Systèmes.

Sänk kostnaderna för anpassning och svara snabbare på marknadsdynamiken

Den ökade efterfrågan på elektronik och programvarustyrda funktioner, tillsammans med den ökade efterfrågan på anpassning, innebär att ett nära samarbete mellan mekanikkonstruktörer och mellan grupper som arbetar med mekanikkonstruktion respektive elektronikkonstruktion är avgörande för att lyckas på marknaden.

Samordning inom och mellan områden kan dock vara en stor utmaning. En strategi för att övervinna den här utmaningen är att skapa en gemensam plattform för alla områden. Med en enda, enhetlig åtkomstpunkt för alla produkt-, konstruktions-, produktutvecklings- och testdata kan du öka det tvärdisciplinära samarbetet betydligt. Det möjliggör även integrering av mekanisk och elektronisk konstruktion och validering av arbetsflöden, ökar återanvändningen av delar och konstruktion och ger fullständig spårbarhet av alla konstruktionsändringar.

Webbseminarier på begäran: Samarbete inom mekatronik och Anslutning mellan ECAD- och MCAD-världarna

Titta på de två webbseminarierna och lär dig mer om hur en enhetlig plattform kan hjälpa dig att samordna dina samarbetsprocesser på samma plattform, samt hjälpa dig att växa snabbare och bevara konkurrenskraften på en marknad präglad av snabba förändringar.

Fallstudie: NGK Spark Plug Company Limited

Se hur NGK, tillverkare av fordonsdelar, lyckades utveckla en säker, global miljö för alla konstruktionsdata till sitt alltmer diversifierade produktsortiment och ansluta sin konstruktionsinformationsavdelning till produktionsanläggningar över hela världen.

» Hämta fallstudien

Fallstudie: Bosch

Se hur Bosch fordonstekniska avdelning har standardiserat sin utvecklingsprocess och implementerat rollbaserad åtkomst till centralt hanterade data för elektroniska komponenter.

» Hämta fallstudien

”Man skulle kunna säga att biblioteket är hjärnan i vårt utvecklingsarbete. All information som våra utvecklare behöver i sitt arbete lagras centralt, så att de t.ex. vet om de kan använda en viss komponent i ett nytt utvecklingsarbete eller om den har slutat tillverkas.”

Lutz Napiwotzky Ansvarig, Engineering Applications Corporate IT, Bosch

Hållbar tillväxt genom hantering av komplex systemutveckling

Strävan efter miniatyrisering verkar oundviklig, samtidigt som kunderna efterfrågar fler funktioner och ökad bearbetningskapacitet och energieffektivitet för sensorer och systemkomponenter. Leverantörerna hanterar situationen genom att utnyttja de beprövade systemens tekniska principer och metoder och använda simulering som ett effektivt sätt att planera, konstruera, testa och förfina produkter virtuellt innan de drar igång kostnadskrävande fysisk utveckling.

Systemteknik har utvecklats för att underlätta hanteringen av avvägningar mellan konkurrerande delsystem i syfte att skapa en produkt med optimal balans mellan prestanda, funktioner och pris. Systemteknik kräver ett fullständigt samarbete mellan olika områden för att fungera framgångsrikt. Och det här samarbetet sträcker sig allt oftare bortom gränserna för en organisation. När OEM-produkterna blir alltmer komplexa måste leverantörerna i ökad utsträckning vara uppmärksamma på gränssnitten mellan deras komponenter och de större delsystemen och systemen där de ska integreras.

Video: 3DEXPERIENCE-plattform för systemteknik

Titta på den här videon nu och se hur 3DEXPERIENCE-plattformen för systemteknik kan förändra utvecklingsprocessen i ditt system.

Optimera produktprestanda snabbare med realistisk virtuell testning

Realistisk simulering är ett värdefullt komplement till systemteknik vid utveckling av komplexa produkter. Den förbättrar väsentligt konstruktörernas möjligheter att förstå och förutse hur produkten beter sig i fristående form, och som en del av ett större system, vilket hjälper dem att göra rätt avvägningar. När simuleringen är integrerad i hela utvecklingscykeln kan den även minska kostnaderna och förkorta ledtiderna – genom att minimera behovet av fysiska prototyper och testning.