Social Ideation

Utöka din kapacitet för öppen innovation

Att vinna konsumentens gillande vid den allra första kontakten med produkten är viktigt. Och med designteam som sitter utspridda över hela jorden och komplicerade utvecklingsprocesser är det en verklig utmaning att ta fram bästa möjliga design. Dassault Systèmes branschlösning Social Ideation, med 3DEXPERIENCE®-plattformen, är den första heltäckande lösningen för hantering av öppen innovation. Den skyndar på arbetsflödena inom industriell design med en öppen och molnbaserad samarbetsplattform som knyter samman ekosystem av innovatörer, inklusive designteam och slutkonsumenter. Social Ideation bygger på sociala plattformar som är anpassade efter produktkonstruktion i varje steg av projektet. Verktyget underlättar inspiration, idéutveckling och identifiering av de bästa idéerna, samtidigt som kunskap som konstruktörer, ingenjörer och projektledare behöver tillvaratas automatiskt.

Upptäck värdet med branschlösningen Social Ideation:

• Förbättra innovationsprocessen med socialt samarbete

• Förbättra produktkvaliteten med automatisk insamling och hantering av krav

Stärk konceptdesignen för en bättre första upplevelse för kunden

• Förkorta tiden som läggs på design och utveckling genom att enkelt spåra och rapportera projekttiden

• Använd 3D-modellering och få in värdefull återkoppling om designutvecklingen från team och konsumenter

• Förenkla köp, utbildning och användning med SaaS