Slutlig produktmontering

Minska ned tiden för marknadslansering med en tidig optimering av tillverkningsbarheten

Smarter, Faster, Lighter-lösningen Slutlig produktmontering minskar tid och kostnader för att tillverka nya produkter genom att tillhandahålla en automatisk feedbackprocess från tillverkningsingenjörerna till produktingenjörerna. Produktattribut som har potentiellt höga tillverkningskostnader och kräver lång till att tillverka kan flaggas och rekommendationer för förbättringar kan inkluderas som en del av en ny produkts krav.

Samverkande utveckling av produkter och produktionslinjer förstärks genom förbättrad tvärgående kommunikation och färre oväntade ändringar. Produktionsplanerare kan automatisera konverteringen av produktspecifikationerna till arbetsinstruktioner för arbetarna på verkstadsgolvet.

Fördelar och starka sidor:

  • Minska tid och kostnader för förberedelsen för tillverkningen med metoder enligt modellen konstruera för tillverkning
  • Minska tid och kostnader för prototyper av produkter, verktyg och utrustning
  • Anpassning efter oväntade ändringar i efterfrågan och i leverantörskedjan