Produkttestning och simulering

Minska antalet fel med simulering av den fysiska produktens uppförande och utökade livscykelprognoser

Med Smarter, Faster, Lighter-lösningen Produkttestning och simulering minskar behovet av fysiska prototyper genom virtuell testning och livscykelprognoser. Den här industrilösningen bygger på applikationssviten SIMULIA Unified Abaqus FEA som tillhandahåller avancerade materialmodeller för elektronikapplikationer, moderna progressiva funktioner för frakturer/haverier, klassens bästa lösningsprestanda och interaktiva funktioner som effektiviserar modellgenerering och förberedelser. Ett flertal olika simuleringsmetoder hanteras och möjliggör robusta kopplingsfältsanalyser av termiska, elektriska, mekaniska (både statiska och dynamiska) och fuktkänsliga belastningssystem. Flera belastningstyper kan tillämpas på en enda modell och det finns teknik för effektiv hantering av problem med olika storleksskalor, vilket ofta förekommer i elektroniska sammanställningar. Tekniker kan förutse komplexa verkliga beteende med bästa möjliga stabilitet och transientanalyser. Fel upptäcks tidigt i designprocessen vilket ger enorma besparingar i tid och kostnader.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Snabba på designbeslut och få ut produkterna på marknaden snabbare
  • Förbättra produktens prestanda och driftsäkerhet
  • Minska behovet av fysiska prototyper genom virtuell testning och livscykelprognoser
  • Upptäck problem i ett tidigt skede av designprocessen

Vårt mål är att skapa en tillförlitligt stark bärbar dator med höga prestanda samtidigt som kostnaden och tiden för produktutveckling hålls nere. Med Abaqus kan vi vara mer innovativa, snabbare och producera produkter med högre kvalitet.

Dr Zhifeng Xin Chef för Innovation Design Center (IDC) på Lenovo