Konstruktion och simulering av systemarkitektur

Hantera komplex systemutveckling med RFLP-metodologi (Requirements, Function, Logical, and Physical)

Med Smarter, Faster, Lighter-lösningen Konstruktion och simulering av systemarkitektur kan du formalisera, dela och hantera en enhetlig och tvärdisciplinär process för elektroniksystemutveckling. En överlappande metod används för RFLP-specifikationer (Requirements, Function, Logical and Physical). Den samlar in kunders behov och tekniska krav med fullständig spårbarhet över produktdefinitioner och fastställer produktens krav för funktion, logik, fysiska egenskaper och test.

Med Smarter, Faster, Lighter-lösningen utveckling Konstruktion och simulering av systemarkitektur kan ingenjörerna modellera och validera systemets beteende för att säkerställa konstruktionsoptimering och tvärdisciplinär gränssnittshantering. Med tidig och omfattande validering kan innovativa systemkonstruktioner produceras snabbare och med färre kostsamma ändringsorder sent i cykeln.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Hantera komplexa systemdefinitioner och främja återanvändning av modulära komponenter
  • Hantera och spåra produktkrav effektivt
  • Automatisera definitionen av funktionella och logiska arkitekturer och modellera systemets beteende dynamiskt