Hantering av komponentleverantörer

Hantera återanvändning och varianter för delar för att snabba upp ledtiden och minska tillverkningskostnaderna

Smarter, Faster, Lighter-lösningen Hantering av komponentleverantörer ger större möjligheter att återanvända specifikationer för delar och förbättra ändringsprocesserna för delar. Affärsregler som rör kvalificering och utveckling av delar kan definieras för att säkerställa enhetlig informationsinsamling och enhetligt utförande av uppgifter över olika team och projekt. Team för konstruktion, test, tillverkning, inköp och kvalitetskontroll kan samarbeta mer effektivt utan att behöva förlita sig till komplexa och rigida arbetsflöden.

Genom att implementera integrerade utvecklingsprocesser som förbinder alla nyckelintressenter kan företag inom high-tech/elektronik säkerställa efterlevnad för produkter och komponenter samtidigt som de ger agility och besparingar via metoden ”Design Anywhere, Manufacture Anywhere”. Fokus expanderade från hantering av interna kostnader eller externa priser till en fullständig förståelse för och hantering av alla kostnadsfaktorer i hela värdekedjan. Återanvändning av delar maximeras och arbetsflödet för ändring av delar har förenklats för att minska ledtider och tillverkningskostnader.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Bemästra komplexa komponentleveranser samtidigt som ni uppnår stordriftsfördelar
  • Snabba på och förbättra kvalificering och certifiering av immateriella rättigheter i hela processen
  • Maximera återanvändning av immateriella rättigheter
  • Förbättra designens kapacitet i enlighet med kostnaden
  • Möjliggör samarbete i realtid över hela företaget

Man skulle kunna säga att biblioteket är hjärnan i vårt utvecklingsarbete. All information som våra utvecklare behöver i sitt arbete lagras centralt, så att de t.ex. vet om de kan använda en viss komponent i ett nytt utvecklingsarbete eller om den har slutat tillverkas.

Lutz Napiwotzky, ansvarig för Engineering Applications Corporate IT Bosch