Förbättra lönsamheten genom att minska produktförseningar och kostnader för teknisk utveckling


Era kunder kräver uppkopplade, smarta, närmast instinktiva elektronikprodukter för att underlätta deras arbete och förtjusa deras sinnen. Att leverera dessa produkter via tvärdisciplinära mekatroniska konstruktionsteam kräver avancerad samverkan mellan systemutvecklare, elektronikutvecklare, mekanikutvecklare och programutvecklare. Utvecklingsmiljön kräver mer än enkla hanteringsverktyg för produktlivscykler. Olikartat tekniskt arbete måste på ett smart sätt fångas upp, samordnas och delas i realtid med lättbegripliga och användarvänliga gränssnitt. Olika konstruktionsmål, god etablerad praxis, terminologier, specifikationer och scheman måste alla hanteras på ett effektivt sätt.

Smarter, Faster, Lighter integrerar viktiga designlösningar för att ge en strukturerad och integrerad, men ändå flexibel och modulär utvecklingsupplevelse som säkerställer att varje tekniker kan göras 100 % medveten om sina kollegors arbete med minimal ansträngning. Det bidrar till att snabba på produktutvecklingscykler och minska kostnaderna för det tekniska arbetet samtidigt som produktutvecklingskapaciteten ökar.

Fördelar med branschlösningen Smarter, Faster, Lighter:

  • Gör produkten mer åtråvärd och kunden nöjdare
  • Rätt konstruktion första gången
  • Innovera konsumenternas upplevelser, inte bara produkternas funktioner
  • Minska ledtider och produktdefekter