Logistikplanering

 

Optimera transporter till, från och inom anläggningarna

 

Lösningen Logistikplanering är din biljett till lägre kostnader och enastående leveransprestanda trots omfattande planeringskomplexitet. På den ekonomiska sidan ger den möjlighet att utvärdera kostnadsjämförelser mellan olika transportmedel, rutter och transportföretag mot nyckeltal – allt i realtid. På driftssidan ger den möjlighet att optimera laster, skapa tillförlitliga transportplaner och upprätta en verksamhet med flera knutpunkter och sträckor.

Med den tillhörande mobilappen kan planerarna kommunicera med inbyggda datorer och få realtidsåterkoppling och beräknade ankomsttider för varje leverans. Vad som än händer kan du uppfylla även de tuffaste servicenivåavtal på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Viktiga fördelar

  • Optimerad transportflotta med de mest kostnadseffektiva rutterna, inklusive multimodal transport med flera sträckor och knutpunkter.
  • Optimal distribution och hopslagning av laster för maximalt kapacitetsutnyttjande och färre körningar utan last.
  • Meddelanden om personal- och resursbrist. Säker hantering av trafikstockningar, frånvarande anställda, trasiga fordon och sista-minuten-ändringar i kundorder.