Försäljnings- och verksamhetsplanering

 

Koppla samman leveranskedja och verksamhetsstrategi

 

Försäljnings- och verksamhetsplanering, som består av ett antal beslutsfattandeprocesser som balanserar tillgång och efterfrågan, integrerar ekonomi- och verksamhetsplanering och länkar strategiska planer till den dagliga verksamheten, är ett av de viktigaste verksamhetsområdena.

Lösningen Försäljnings- och verksamhetsplanering ger dig affärsprocesser som hjälper dig att förbättra prestandanivån, slå konkurrenterna och maximera avkastningen. Planeringsfunktionerna för optimering, prognos och tänkbara scenarier gör det möjligt att fatta snabba och pålitliga beslut i planeringscykelns alla faser, oavsett mognadsnivån på företagets försäljnings- och verksamhetsplanering.

Och tack vare lösningens mobila funktioner kan teamet enkelt mata in och uppdatera prognoser, försäljningsuppgifter och värden var de än befinner sig – så att du alltid har tillgång till den senaste och mest exakta informationen.

Viktiga fördelar

  • Förbättrat produktutbud med djupgående efterfrågeanalyser av produktportföljen.
  • Förbättrad respons med effektiv beredskap och aktiva kort- och långsiktiga planer.
  • Förbättrad effektivitet genom exakta prognoser av tillgång, efterfrågan och kostnader.