Arbetskraftsplanering

 

Optimera effektivitet och leveransprestanda och få nöjdare anställda

 

Lösningen Arbetskraftsplanering hjälper dig att prioritera dina medarbetare, vilket ökar företagets produktivitet och arbetskvalitet. Den gör planering och schemaläggning till en dialog mellan chefer och personal, istället för att vara befallande. Du kan dessutom tilldela rätt resurser till uppgifter, baserat på de anställdas kompetens, tillgänglighet och önskemål, inom ramen för gällande regler och arbetsmarknadsavtal.

Och det bästa av allt – du kan vara säker på att fatta optimala beslut i krissituationer. När störningar inträffar beräknar systemet omedelbart konsekvenserna och föreslår åtgärder som minimerar effekterna. Sjukanmälan från en anställd? Låt systemet föreslå lämpliga ersättare och visa deras kontaktuppgifter.

Tack vare lösningen Arbetskraftsplanering kan du minska arbetskostnaderna och samtidigt förbättra produktiviteten och få nöjdare anställda.

Viktiga fördelar

  • Optimal integrering av scheman för anställda, utrustning och fordon.
  • Inga dyra regelöverträdelser tack vare ett system som överensstämmer med alla regler och bestämmelser.
  • Mindre administrativt pappersarbete och maximal planstabilitet.