Smart Supply Chain

Öka leveranskedjans förutsägbarhet, flexibilitet och hastighet

Dagens högteknologiska leveranskedja för tillverkning utgörs av ett allt mer komplext nät av funktioner, partner, kunder och kanaler som verkar oberoende av varandra. Störningar ökar, vilket ytterligare skakar om en miljö som redan tenderar att vara föränderlig. En konventionell leveranskedja fungerar helt enkelt inte, och kan ännu mindre ge den prestandanivå som krävs för att lyckas på dagens marknad.

Branschlösningen Smart Supply Chain är avsedd att hjälpa High Tech-tillverkare uppnå enastående leveransprestanda. Den integrerar, planerar och optimerar viktiga funktioner genom hela leveranskedjan ― från försäljnings- och verksamhetsplanering till huvudproduktionsschema, från arbetskraft till logistik – på en enda plattform för maximal effektivitet, produktivitet och lönsamhet.

Smart Supply Chain, som konfigureras att passa din verksamhet perfekt och består av optimeringsteknik i världsklass, tar hänsyn till regler och begränsningar och ger underlag för beslut om leveranskedjan på flera tidsplaneringsnivåer.

Viktiga fördelar

  • Uppnådda mål för ledtider genom optimering av produktionsschema och logistikplanering.
  • Omplanering och omoptimering när som helst, för bästa möjliga plan.
  • Minskade verksamhetsrisker med exakta prognoser av tillgång och efterfrågan.
  • Ökad tvärfunktionell information med gemensamt beslutsfattande.