Förbättring av processer i halvledartillverkningen

Optimera produktionsavkastningen

 

Tillverkare av integrerade enheter och gjuterier pressas att öka produktionens avkastning och samtidigt minimera tillverkningsfelen. Det här har alltid varit en svår utmaning, som nu blir än svårare i takt med att produkternas komplexitet och variation ökar. Hur väl företagen klarar den kan emellertid vara avgörande när det gäller att kontrollera kostnaderna, bevara marginalerna och upprätthålla konkurrenskraften.

Med lösningen Förbättring av processer i halvledartillverkningen kan tillverkare av integrerade enheter och gjuterier lättare klara utmaningen. Lösningen möjliggör optimering av verkstadsprocesser och produktkvalitet genom att registrera tillämpbar tillverkningsinformation och rekommenderade metoder, till och med i mycket komplexa produktionsmiljöer.

I den innovativa lösningen används en patenterad algoritm som kan upptäcka dolda relationer i produktionen till att plocka fram regler för hög och låg avkastning. Dessa regler kan sedan enkelt analyseras med hjälp av intuitiv visualisering av data. Det ger också viktig kunskap om tillverkningsproblem som sedan kan användas för löpande förbättringar av processer och till att omedelbart informera produktionsteamet så att de kan förhindra att kända fel återskapas. Med Förbättring av processer i halvledartillverkningen får du också automatisk registrering av rekommenderade metoder. Med hjälp av dem kan du göra bättre val av utrustning och justera parametrar för processer och utrustning för bästa möjliga resultat.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Optimera verkstadsprocesserna med hjälp av automatisk upptäckt av regler för hög och låg avkastning
  • Höj produktkvaliteten med hjälp av spårbarhet som möjliggör retroaktiv korrelation av produktionsdata med garantianspråk och återkallelser
  • Sänk kostnaderna med realtidsinformation som gör att arbetsledarna kan upptäcka och förhindra att upptäckta fel återskapas
  • Maximera avkastningen på kapitalinvesteringar med hjälp av information som kan ligga till grund för val och konfiguration av utrustning