Förstklassig kundservice är nu en avgörande del av strävan att säkerställa att halvledarverksamheten kan bli marknadsledande. Oavsett om slutanvändningen är för fordonsindustrin, försvarsindustrin, sjukvården eller konsumentprodukter förväntar sig kunderna punktliga leveranser av förstklassiga integrerade kretsar. En kundservice av hög kvalitet och intressenter som får avkastning på sina investeringar innebär att konstruktionen och tillverkningen av integrerade kretsar måste genomföras med maximal effektivitet och innovativa inslag.

Branschlösningen Silicon Thinking är en portfölj för konstruktion av integrerade kretsar och lösningar för bättre produktutveckling som förkortar ledtider, förbättrar produktkvalitet och utbyte samt bättre avkastning på investeringarna. Aktiverade nyckelprocesser är återanvändning av immateriella rättigheter, krav- och testspårbarhet, integrerad hantering av problem och defekter, samarbete mellan rörliga/utspridda ingenjörsgrupper, virtuell testning analysverktyg för tillverkningsutbyte. Med den här portföljen av lösningar kan halvledartillverkare snabbare och enklare få ordning på de parallella utmaningarna att öka chippens komplexitet, sänka strömförbrukningen, minska avståndet till produktionsstarten och få högre utbyte av tillverkningen.

Upptäck värdet i branschlösningen Silicon Thinking:

  • Minska ledtiderna genom effektivare globalt samarbete
  • Effektivisera beslutsfattandet genom effektiv spårning av projektets livscykel
  • Skapa större tids- och kostnadsbesparingar med virtuella prototyper
  • Optimera tillverkningsprocesser och minska utbytesförluster

Med Silicon Thinking kan vi mäta kvalitet och de problem som uppstår i våra projekt så att vi får en bättre bild av möjliga problem från första början. ... hittills har vi faktiskt minskat antalet försenade projekt från 60 till 10 procent.”

Albert Li Director, Global Unichip Corporation