Projektledning för High Tech-innovatörer

 

 

Idag lägger High Tech-innovatörerna mer än en tredjedel av konstruktionstiden på uppgifter som inte tillför värde.

Det gör det svårt eller till och med omöjligt att hinna ta del av dagens flyktiga affärsmöjligheter. Moderna verktyg och metoder kan öka konstruktionseffektiviteten dramatiskt.

Hur ökar du teamets produktivitet betydligt?

Jo. Genom att låta teamen koncentrera sig på det väsentliga!

  • Ge alla teammedlemmar insyn i leveransobjektens verkliga status, vilket främjar resurssnål planering.
  • Med projektledning baserad på leveransobjekt får projektledarna 100 % korrekt status.
  • Frigör tid åt projektledarna till att ägna sig åt beslutsfattande istället för åt att samla in data och uppdatera status.

» Ladda ned faktablad

Hur kan du förbättra din förmåga att utnyttja marknadstillfällen?

Led projekten utifrån kundernas behov.

  • Minska arbetsbördan och antalet fel genom att hantera krav och projekt i en och samma miljö.
  • Förbättra beslutsfattandet och minska riskerna genom att ge projektledarna ständig åtkomst till information om krav.

Hur identifierar och hanterar du projektrisker och -problem proaktivt?

Gå från korrigerande åtgärder till att leda verksamheten framåt!

  • Med integrerad projektledning har du alltid fullständig insyn i kritiska uppgifter, resurser och risker.
  • Med scenariebaserade analyser kan teamen snabbt ta fram och jämföra ändringar i och alternativ till den pågående tidslinjen.
  • Ge teamen en komplett visning så att de kan balansera tid, resurser och kostnader.

» Boka din personliga demonstration nu