Tillverkare av elektroniska produkter

Automatiserar insamlandet av data från verkstadsgolvet i realtid. Möjliggör analysen av felaktiga data för att identifiera grundläggande orsaker. Har förmåga att utvärdera stora antal variabler i komplexa tillverkningsprocesser för mönster som leder till felaktigheter. När förebyggande åtgärder har identifierats, kan dessa formaliseras som standard av operatörerna.

Ledarskap på marknaden uppnås genom samordnad innovation och tillverkning

Vi befinner oss i en era markerad av elektroniska produkter. Den styrs av konsumenternas efterfrågan av nya upplevelser. Tillverkare av elektronikprodukter är nu tvungna att tillhandahålla upplevelser genom fysisk kontakt, interaktivt innehåll och ett stort utbud av tjänster.

Medvetenhet om miljön är också viktig, inte bara för konsumenterna men för varje land och dess styrelse. Produkter måste nu vara miljövänliga, vid användningen och även efteråt, vid avveckling och återanvändning. Tillverkare måste ta hänsyn till hållbarheten i konstruktionen av produkterna och även i försörjningskedjan.

Vi befinner oss också i Internets tidevarv, som tillför nya utmaningar och möjligheter för att erbjuda nytt mervärde från de stora mängder data som kontinuerligt produceras. Tillverkare måste vara lyhörda för kunder och konkurrenter och svara mot deras krav för att överleva och bygga upp ett ledarskap inom sin sektor.