Make to Promise

Omvandla din globala tillverkningsverksamhet för att uppnå och upprätthålla utmärkta verksamhetsresultat

Växande produktportföljer, snabba tekniska förändringar, ständig press att minska ledtider men höja kvalitet och avkastning samt krympande marginaler är alla unika utmaningar för dagens High Tech-tillverkare.  I sin tillverkningsverksamhet måste de kontinuerligt optimera globala prestanda i hela sin leverantörs-, lager- och produktionsverksamhet samt sänka produktionskostnaderna samtidigt som de konsekvent ska leverera högkvalitativa resultat.

Branschlösningen Make to Promise hjälper tillverkare av konsumentelektronik och högteknologisk utrustning samt teknologileverantörer att uppnå utmärkta tillverkningsresultat genom att möjliggöra större insyn, synkronisering och kontroll av företagets alla produktions-, kvalitets-, lager- och underhållsaktiviteter. Oavsett om produktionen huvudsakligen sker på företaget eller på entreprenad hjälper Make to Promise-lösningen High Tech-tillverkare att blomstra på dagens krävande globala marknader. 

Upptäck fördelen med branschlösningen Make to Promise

  • Förbättra kvaliteten genom att genomdriva konsekventa processer med de bästa metoderna på alla anläggningar samtidigt som du snabbt identifierar, spårar och isolerar eventuella efterlevnadsproblem.
  • Uppnå nästa nivå av massanpassning med global insyn och realtidsanalyser för verksamheten på och mellan anläggningar, distributionsplatser och lager, inklusive leverantörers och underleverantörers aktiviteter.
  • Sänk kostnaderna och minska fördröjningarna genom att synkronisera materialflödet mellan leverantörer, lager och anläggningar.
  • Minska ledtiderna med analyser som kan identifiera och åtgärda potentiella flaskhalsar innan de inträffar.
  • Rusta dig för att dra nytta av den nya Smart Manufacturing- och Industry 4.0-tekniken