HT body

협업 기반 3D 디자인 및 엔지니어링을 통한 시장 주도권 획득

Social idéutveckling och kreativ design

Skapa fantastiska konstruktioner som överträffar kundens förväntningar

Den här lösningen – upplevelsen kombinerar på ett unikt sätt program i världsklass för konceptuell design av produkthöljen med en social samarbetsplattform. Nu kan konstruktörerna vara innovativa utifrån kundens feedback genom en säker onlinemiljö som de kan komma åt överallt, när som helst. Under idé- och konceptfaserna kan kunder, designexperter eller andra intressenter delta och ge input och feedback med dynamiska, interaktiva 3D-representationer och socialt samarbete. För första gången är det därmed möjligt att ta en helt virtuell modell genom de första produktfaserna helt i linje med, eller rentav utöver, marknadens och designexperternas förväntningar, och samtidigt bana mark för nedströms discipliner för att tillhandahålla bra konstruktion och tillverkning.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Utöka innovationsperimetern genom att omfatta olika intressenter
  • Bli mer innovativ med avancerade skisser och virtuell lermodellering
  • Intensifiera tvärdisciplinärt samarbete mellan designstudior och konstruktionsteam