HT body

협업 기반 3D 디자인 및 엔지니어링을 통한 시장 주도권 획득

Konstruktion av gjutformar och verktyg

Skapa en resurssnål, integrerad process från utformning av delar till verktygskonstruktion och tillverkning

Den här lösningen gör att tillverkarna kan samarbeta med konstruktions- och utvecklingsteam i realtid, vilket ger kortare igångkörningstid och lägre kostnad. Den har stöd för verktygsstandardisering och automatiserad ändringspropagering av konstruktioner och gör beslutsfattandet inom tillverkningsteknik smidigt och effektivt. Lösningen kan effektivt fånga upp kritiska IP för effektiv återanvändning och utveckling av kunskaper, och är flexibel och anpassningsbar för att tillgodose alla aspekter av konceptuell och detaljerad verktygskonstruktion.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Bättre gjutning och verktyg för höljen, snabbare och med lägre kostnad
  • Fånga upp och återanvänd tidigare konstruktion av gjutformar och verktyg och kunskap för att förkorta leveranstiden
  • Förbättra konstruktionsteamens samarbete
  • Lägre kostnad för ändringar i konstruktion av gjutformar och verktyg
  • Minska antalet fel i konstruktion av gjutformar och verktyg

Med CATIA for Mold minskade vi drastiskt konstruktionstiden från en månad till en vecka. Det är en komplett lösning för verktygskonstruktion och förberedelse för tillverkning inom den integrerade CATIA-miljön

Jae-Deok Shin VD, Woojin High-Tec