Tillverkning via underleverantörer

Ständig insyn i underleverantörernas aktiviteter

När High Tech-företag implementerar strategier för ”design-anywhere-manufacture-anywhere” behöver de organisera sina anläggningar och leverantörer på ett mycket flexibelt sätt – som samtidigt är kostnadseffektivt. Hanteringen av material, produktion, underhåll och kvalitet måste vara synkroniserad genom hela värdekedjan.

Lösningen Tillverkning via underleverantörer ger möjligheten att hantera och kontinuerligt förbättra processer som rör leverantörskedjan. Den bygger på samordning och standardisering i alla aktiviteter som rör globala materialleveranser och logistik. Med lösningen går det att övervaka leveranser och sekvensering inom produktionen samt spåra genealogi och spårbarhet. Tillverkning via underleverantörer underlättar produktionshantering och kvalitetskontroll i realtid. Det sker genom att du får statusinformation om maskiner och utrustning och genom att lösningen har stöd för förebyggande och åtgärdande underhåll – för aktiviteter inom alla anläggningar och för alla underleverantörer och leverantörer.

Viktiga fördelar

  • Komplettera företagssystemets begränsningar med detaljerad spårning av tillgångar som inte ägs av företaget, till exempel material, arbetskraft och andra resurser.
  • Få insyn i och kontroll över kvaliteten med detaljerad övervakning av underleverantörernas aktiviteter i realtid.
  • Påskynda lanseringen av nya produkter och återhämtningen efter avbrott genom att standardisera och kontinuerligt förbättra arbetet som underleverantörer och leverantörer utför.
  • Öka flexibiliteten i samband med problem genom att hantera undantag proaktivt inom hela leveransnätverket.