Provspårning

Spårning och styrning av tillgångar i realtid

Hanteringen av prover är viktig för det globala nätverket av tillverkare. Det fysiska utbytet mellan olika anläggningar måste vara säkert och effektivt för att skydda immateriella tillgångar och garantera att man regelbundet kontrollerar att kvaliteten är konsekvent globalt sett.

Provspårning är en lösning för att på ett omfattande sätt spåra alla aspekter av global provtransport. Med Provspårning går det att hantera alla typer av transporthändelser och -parametrar, såväl manuella som logiska och sensorbaserade. Du får en exakt och komplett bild av alla prover som distribueras globalt. I lösningen bearbetas informationskällor både offline och online fristående och på ett dynamiskt sätt. Det gör det möjligt att visa statusen för alla prover i så gott som realtid. Provspårningens regelbaserade motor bidrar till att göra transport- och hanteringsprocesserna säkra och automatiserade. Samtidigt är den flexibel när det gäller oförutsedda händelser och förseningar. En unik funktion är att det finns hanteringsdokumentation via virtuella 3D-modeller.

Med Provspårning kan High Tech-tillverkare med global verksamhet hantera sin provspårning och sina valideringsprocesser på ett effektivare och säkrare sätt.

Viktiga fördelar

  • Skydda immateriella tillgångar genom att utförligt spåra alla transporthändelser.
  • Följ schemat för produktlansering genom att säkerställa tillverkningskvaliteten globalt.
  • Sprid de bästa metoderna för hantering av leverantörskedjan genom att automatisera och sprida regler och standarder för transport.
  • Hantera problem snabbare med spårbarhet och begränsning i realtid.