Optimering av avkastningen

Förstå och förebygg tillverkningsfel

High Tech-företag har hög press på sig att öka produktionens avkastning och samtidigt minska antalet tillverkningsfel. Det här har alltid varit en svår utmaning, som nu blir än svårare i takt med att produkternas komplexitet och variation ökar.

Optimering av avkastningen gör utmaningen enklare att hantera. Lösningen underlättar optimering av verkstadsprocesser och produktkvalitet genom att registrera tillämpbar tillverkningsinformation och rekommenderade metoder, även i mycket komplexa produktionsmiljöer.

I lösningen används en patenterad algoritm som kan upptäcka dolda relationer i produktionen till att plocka fram regler för hög och låg avkastning. Dessa regler kan sedan enkelt analyseras med hjälp av intuitiv visualisering av data. Det ger också viktig kunskap om tillverkningsproblem som sedan kan användas för löpande förbättringar av processer och till att omedelbart informera produktionsteamet så att de kan förhindra att kända fel återskapas. Med Optimering av avkastningen får du automatisk registrering av rekommenderade metoder. Med hjälp av dem kan du göra bättre val av utrustning och justera parametrar för processer och utrustning för bästa möjliga resultat.

Viktiga fördelar

  • Optimera verkstadsprocesserna med hjälp av automatisk upptäckt av regler för hög och låg avkastning.
  • Höj produktkvaliteten med hjälp av spårbarhet som möjliggör retroaktiv korrelation av produktionsdata med garantianspråk och återkallelser.
  • Sänk kostnaderna med realtidsinformation som gör att arbetsledarna kan upptäcka och förhindra att upptäckta fel återskapas.
  • Maximera avkastningen på kapitalinvesteringar med hjälp av information som kan ligga till grund för val och konfiguration av utrustning.