Huvudproduktionsschema

Ta fram planer som inte bara är genomförbara, utan även lönsamma

Dassault Systèmes lösning Huvudproduktionsschema ger High Tech-företag bättre insyn i och kontroll över produktionen och därmed större möjligheter att skapa lönsamma planer i en alltmer komplex tillverkningsmiljö. Den innehåller indikationer på efterfrågan på kort och medellång sikt, till exempel en ny order från en kund eller en säsongsökning, och anpassar produktionsplanerna enligt situationen så att effektiviteten alltid är optimal. I stället för att fatta beslut i skarpt läge och sedan se vad det leder till på verkstadsgolvet kan du med den här lösningen utforska olika taktiska alternativ och se vilket som leder till det bästa resultatet. Det har aldrig varit lättare att förstå avvägningen i varje beslut vad gäller effekter på ekonomi, drift, leveranskedja och försäljning.

Lösningen Huvudproduktionsschema är lätt att integrera med andra viktiga företagssystem som ERP, MES och MRP, och du kan optimera deras prestanda gemensamt. Därmed kan High Tech-företag lättare skapa den bästa balansen mellan lagerkostnader, maskinanvändning och -tillgänglighet, orderuppfyllande, personalnivåer och kundnöjdhet.

Viktiga fördelar:

  • Tilldela, kombinera och optimera beställningar utifrån efterfrågan, aktuell lagernivå och tillgänglig kapacitet.
  • Gruppera specifika uppgifter som måste planeras tillsammans eller nära varandra utifrån kapacitet och förfallodatum.
  • Resursoptimera för eventuella flaskhalsar, oavsett var de inträffar.