Försäljnings- och verksamhetsplanering

Koppla samman leveranskedja och verksamhetsstrategi

Det är få områden inom verksamheten som är viktigare än processen för försäljnings- och verksamhetsplanering. Den balanserar efterfrågan mot tillgång, integrerar finansiell planering och verksamhetsplanering och kopplar samman strategiska planer med den dagliga verksamheten.

Dassault Systèmes Försäljnings- och verksamhetsplanering ger avancerade prognoser och tänkbara scenarier som gör det möjligt att tryggt fatta snabba beslut i planeringscykelns alla faser, oavsett mognadsnivån på företagets försäljnings- och verksamhetsplanering.

Tack vare lösningens mobila funktioner kan teamet enkelt mata in och uppdatera prognoser, försäljningsuppgifter och värden var de än befinner sig – så att du alltid har tillgång till den senaste och mest exakta informationen.

Viktiga fördelar:

  • Förbättra produktutbudet med djupgående efterfrågeanalyser av produktportföljen.
  • Förbättra responsen med effektiv beredskap och aktiva kort- och långsiktiga planer.
  • Förbättra effektiviteten genom exakta prognoser för tillgång, efterfrågan och kostnader.

Nu när våra medarbetare inom efterfrågan inte begränsas av planeringsprogramvaran kan de fokusera på att generera bättre prognoser.

Evelien Klein chef för hantering av efterfrågan på NXP