Förberett för tillverkning

Synkronisera lagertillgångar med efterfrågan

 

Med lösningen Förberett för tillverkning för High Tech-branschen kan tillverkare definiera, kontrollera och optimera verksamheten för flera tillverkningsanläggningar och funktioner, och ändå anpassa sig efter specifika krav på anläggningsnivå.

Genom att synkronisera råmaterial, komponenter och halvfabrikat med produktion, kvalitetsinspektion och underhåll av utrustning hjälper lösningen Förberett för tillverkning globala tillverkare att uppnå mycket en snabbsvarande och anpassningsbar verksamhet inom globala materialleveranser och logistik. En global lösning för spårbarhet och begränsning stöder dagens produktstrategi för ”en plattform, många modeller”.

Med lösningen Förberett för tillverkning kan du minska rörelsekapital och brister genom att anpassa lagertillgångar efter efterfrågan med realtidsinsyn i verksamheten.

Viktiga fördelar

  • Minskat lager och ökad genomströmning med materialsynkronisering.
  • Högre kvalitet med snabb spårbarhet och begränsning.
  • Ökad prestandanivå och minskade kostnader genom ständig identifiering och spridning av bästa praxis.
  • Leverans av fler komplexa ordrar i tid och enligt specifikation med hjälp av exakt, uppdaterad, färdigställd information.