Förberett för lansering

Minska ledtiderna med tidig optimering av produktens tillverkningsbegränsningar

Dassault Systèmes lösning Förberett för lansering minskar tiden och kostnaden för att tillverka nya produkter genom en automatiserad återkopplingsprocess från tillverkningsteknik till produktteknik. Det går att flagga produktegenskaper som riskerar att medföra höga tillverkningskostnader och tillverkningstider, och det går att ta med rekommendationer om förbättringar som en del i kraven på en ny produkt.

Den samlade plattformen för utveckling av produkter och produktionslinjer underlättar parallellt utvecklingsarbete genom att man kan förkorta inkörningstiden och undvika dyra ändringar senare i processen. Det innefattar att automatisera omvandlingen av produktspecifikationer till arbetsanvisningar för verkstadsgolvet.

Viktiga funktioner och fördelar:

 

  • Minska konfigurationstider och kostnader för tillverkning genom metoder för design för tillverkning.
  • Minska tiden och kostnaderna för produktprototyper, verktyg och utrustning med en samlad 3D-aktiverad referens.
  • Var förberedd på oväntade förändringar av marknadsefterfrågan och prestanda i leveranskedjan.