Flexibel produktion

Uppnå flexibilitet genom enhetlig hantering av tillverkningsverksamheten

 

DELMIA-lösningen Flexibel produktion för High Tech-branschen ger en global tillverkningslösning som är särskilt utformad att stödja internationell verksamhet med hög tillväxt. Globala tillverkare kan snabbt anpassa sig efter ändrade strategier, föränderliga marknadsförhållanden och oväntade händelser.

Flexibel produktion ger en enhetlig och standardiserad hantering av produktion, kvalitet och material i hela företaget. Den är enkel att anpassa efter olika tillverkningsmiljöer och -modeller: interna eller externa, små eller stora, låg eller hög volym. Med den här lösningen kan ditt företag upprätta konsekventa affärs- och samarbetsprocesser, hantera kvalitet på global nivå, få realtidsinsyn i verksamheten och införa återkopplingsbaserad kommunikation mellan inblandade parter.

Förbättra insyn, kontroll och synkronisering av produktionsprocesser i hela företaget med DELMIA-lösningen Flexibel produktion.

Viktiga fördelar

  • Minskade ledtider med enhetlig verksamhetshantering.
  • Snabbare svar på ändrade strategier, föränderliga marknadsförhållanden och oväntade händelser.
  • Snabbare problemlösning genom införande av återkopplingsbaserad kommunikation.
  • Förbättrad produktkvalitet med processer som tillämpas och genomdrivs på ett konsekvent sätt.
  • Leverans av fler komplexa kundbeställningar i tid och enligt specifikation.