Industrial Internet of Things (IIOT) förändrar både industriprocesser och vardagen för de personer som arbetar med dem. Med IIOT går det snabbare att fatta välgrundade affärsbeslut med hjälp av information om planering, tillverkning och distribution. Informationen är betydligt smartare och har ett högre mått av automation och precision. High Tech-branschen är global till sin natur och påverkas i hög grad av förändringarna. Variationerna i efterfrågan ökar och produkterna har allt kortare livscykler.

Med Highly Flexible Manufacturing från Dassault Systèmes kan High Tech-företag få ut mesta möjliga av IIOT genom digital integrering av tillverkningsplanering, verkställande och planering av efterfrågan på en samlad plattform. Plattformen ger den produktionshastighet och anpassningsförmåga som krävs på dagens konkurrensutsatta och kostnadskänsliga marknader.

Viktiga fördelar

  • Uppfyll målen för ledtider genom att optimera produktionsschema och logistikplanering.
  • Påskynda lanseringen av nya produkter på global nivå med högre kvalitet från start och kortare inkörningstid genom att minska tiden det tar att identifiera och förhindra fel med 80 %.
  • Minska verksamhetsriskerna med exakta prognoser för tillgång och efterfrågan och öka samtidigt utrustningens allmänna effektivitet med över 20 %.
  • Förbättra kvaliteten genom att genomdriva konsekventa processer med de bästa metoderna på alla anläggningar samtidigt som du snabbt identifierar, spårar och isolerar efterlevnadsproblem.
  • Utöka produktionsblandningen med över 300 % med global insyn och realtidsanalyser för verksamheten på och mellan anläggningar, distributionsplatser och lager, däribland leverantörers och underleverantörers aktiviteter.
  • Minska ledtiderna med analyser som kan identifiera och åtgärda potentiella flaskhalsar innan de inträffar.