l10n_parent = '242' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' Teknisk plattform för produktvarianter

Teknisk plattform för produktvarianter

Möt den globala efterfrågan på kundanpassade produkter

Hanteringen av komplexiteten med produktvarianter och portföljvariationer på globala marknader ställer High Tech-innovatörer inför enorma utmaningar. När hanteringen av den globala portföljen integreras med rätt teknikplattform kan innovatörerna enklare hantera dessa svårigheter och få ut skräddarsydda produkter på marknaden snabbare och med mindre investeringar i forskning och utveckling.

Med lösningen Teknisk plattform för produktvarianter kan du skapa generiska produktstrukturer som omfattar alla produktlinjer och upprätta ett bibliotek med standardfunktioner. Det underlättar skapandet av fler produktvarianter eftersom produkterna lättare kan anpassas för olika marknader. Lösningen gör det också enklare för High Tech-företag att utvärdera sannolikheten för nya produktkonfigurationer att uppfylla globala marknadskrav, samtidigt som du kan hitta rätt balans mellan återanvändning och variationsmöjligheter.

Viktiga fördelar:

 

  • Underlätta definitionen av portfölj och arkitektur med klassens bästa konfigurationshantering.
  • Öka portföljens konkurrenskraft genom att hantera globala varianter på en gemensam plattform.
  • Påskynda anpassningen efter efterfrågan och teknik med hjälp av kundanpassade produkter.
  • Optimera investeringar i forskning och utveckling genom att återanvända resurser.