Spårbar kravhantering

Säkerställ att ”kundens röst” registreras och hörsammas genom hela utvecklingsprocessen

En central förutsättning för att hålla sig konkurrenskraftig i High Tech-branschen är att snabbt och korrekt uppfylla kundbehov, föreskrifter, standarder och marknadskrav. Ännu viktigare är att hantera krav på ett enhetligt sätt så att de genomdrivs konsekvent under alla efterföljande processer inom konstruktion, testning och validering.

Med Spårbar kravhantering får globala High Tech-innovatörer verktyg för att effektivt kunna definiera, analysera och återanvända krav via en gemensam plattform. Det är bara 3DEXPERIENCE-plattformen som tillhandahåller den samlade spårbarhet som krävs för att kunna registrera, hantera och uppfylla behov och krav genom hela produktcykeln från konstruktion till implementation och test av slutprodukterna.

När det gäller kravhantering har vi uppnått en förbättring på mellan 30 och 40 procent i våra hanteringsprocesser, inklusive spårbarhet och återanvändning av krav.

Peter Servi Chef för Enterprise PLM och Engineering Applications, Fujitsu Network Systems

Viktiga fördelar:

  • Formalisera krav som kan valideras och testas effektivt.
  • Sänk utvecklingskostnaderna och tidsåtgången med enhetlig hantering av förändringar i bestämmelser.
  • Korta ned ledtiderna genom att återanvända immateriell egendom relaterad till kravhantering.