l10n_parent = '17' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' Projekt- och portföljhantering

Projekt- och portföljhantering

Tillhandahålla ”osynlig styrning” för en flexibel utvecklingsorganisation

Om High Tech-innovatörer ska kunna hantera den ökande komplexiteten i dagens projekt måste de ha välutvecklade strategier för projekthantering så att de kan synkronisera planer för portfölj- och produktutveckling på ett effektivt sätt. De måste alltid vara redo att koppla viktiga resurser till de lönsammaste produktinnovationerna och samtidigt löpande utveckla sin plattformsstrategi.

Lösningen Projekt- och portföljhantering i Business Operation Excellence ger funktioner för projektledning baserat på leveransobjekt genom att nära koppla samman affärs- och konstruktionstillgångar i en global projektarkitektur. Den här arkitekturen baseras på analysfunktioner och dynamiska projektpaneler som ger realtidsinsyn i projektets faktiska status när det gäller schema, milstolpar, resurser, kostnader och fördelar. Samtidigt minskas den administrativa arbetsbördan.

”Vi kan förse alla våra team i världen med korrekt information. På så sätt kan vi se till att projekten löper smidigt och uppfyller kraven för en ständigt kortare produktlivscykel.”

Sheng Hanbo Projektdirektör på Hisense Electric

Viktiga fördelar:

 

  • Minska arbetsbördan med projektplanering och schemaläggning genom en projektledningsmodell baserad på leveransobjekt.
  • Optimera kostnader och effektivitet med dynamisk global resurstilldelning.
  • Öka planernas korrekthet genom att använda en gemensam projektarkitektur.
  • Förkorta tiden för beslutsfattande med integrerade analyser och projektrapportering i realtid
  • Förbättra riskhanteringen genom att bygga in kopplingen mellan nyckeltal för verksamhet och konstruktion.
  • Utnyttja tidigare projektkunskaper genom att använda mallar.