Hantering av problem och felaktigheter

När teknikinnovationen accelererar ökar integrationsutmaningarna och riskerna. Samtidigt leder det ökade samspelet mellan komplexa produkter och teknik till ett snabbt växande antal möjliga problem och felaktigheter. High-Tech-innovatörerna behöver verktyg och metoder i världsklass för att minska innovationsriskerna och kunna hantera problem och felaktigheter proaktivt utan att det inverkar menligt på ledtiderna.

Lösningen Hantering av problem och felaktigheter möjliggör effektiva metoder för att dynamiskt effektivisera korrigeringsprocessen för de olika fel som kan uppstå under en produkts livscykel. I lösningen Hantering av problem och felaktigheter finns avancerade funktioner för konsekvensanalys som löser dessa komplikationer. Med den får du avancerade effektanalyser som är kopplade till korrigeringsstrategier och logiska arbetsflöden som bygger på en uppsättning åtgärder för felaktigheter och korrigeringar som omfattar hela produktlivscykeln.

Viktiga fördelar:

  • tidsbesparingar i hanteringen av problem och felaktigheter i nära relation till de berörda produkterna
  • avancerade effektanalyser av defekter som möjliggör utarbetande av effektiva korrigeringsstrategier
  • snabbare genomdrivande av korrigerande åtgärder med en global, integrerad och dynamisk process för defekthantering
  • snabbare innovationer i och med att lösningen av problem och felaktigheter kopplas till produktlanseringen
  • effektivisering med fullständig spårbarhet från problemupptäckt till -lösning