Hantering av materialspecifikationer

Synkronisering av materialspecifikationer, från konstruktion till färdig produkt och underhåll

Globalt utspridda High Tech-/elektronikorganisationer behöver tillgång till materialspecifikationer och annan information som rör produktutveckling, vilket underlättar samarbete i realtid mellan olika teknikområden.

Med lösningen Hantering av materialspecifikationer kan High Tech-verksamheter hantera materialspecifikationer under hela produktlivscykeln – från konstruktion och tillverkning och hela vägen till färdig produkt och underhåll.

Vi valde att använda Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform, som ger oss samlad kontroll över alla konstruktionsdata.

Masashi Ando Chef för sensordivisionen

Viktiga fördelar:

 

  • Öka effektiviteten genom att synkronisera ändringshanteringen inom olika avdelningsteam och hela leveranskedjan.
  • Främja global återanvändning och standardisering av komponenter genom att använda en plattform.
  • Främja en arbetsgång där krav för tillverkning och upphandling föregår produkthantering och -konstruktion.
  • Förenkla produktkonfigurationen och arkitekturdefinitionen.
  • Spara tid genom att underlätta för komponentversioner och använd spårbarhet för att underlätta för konsekvensanalyser för ändringar.