Hantering av komponentleverantörer

Optimera global upphandling genom effektiva komponentval

High Tech-innovatörer behöver upprätta globala nätverk för upphandling för att kontrollera verksamhetsmarginalerna och införliva strategier för konstruktion och tillverkning var som helst. Men de ställs ofta inför en allt komplexare leveranskedja, högre efterlevnadsrisker och kostsamma skillnader mellan komponenter och leverantörer.

Med lösningen Hantering av komponentleverantörer kan globala High Tech-innovatörer återta kommandot. Den möjliggör strategier för komponentval som maximerar flexibiliteten och minimerar kostnaderna och komplexiteten för komponentupphandlingen. Lösningen har stöd för globala standarder och processer som ser till att urvalsstrategier genomdrivs konsekvent, att återanvändningen av komponenter maximeras och att rätt balans mellan tid, kvalitet och pris uppnås för optimal stordrift.

LG Innotek valde ENOVIA för att hantera stora antal elektroniska komponenter effektivt, eftersom det är användarvänligt och lätt att implementera.

Yu Hwan Biträdande chef på Process Innovation (PI) Group, LG Innotek

Viktiga fördelar:

 

  • Minska komplexiteten genom att effektivisera och standardisera komponenturvalsprocessen.
  • Minimera lagerkostnaderna genom att identifiera dubbletter av komponenter.
  • Hantera kvalitets- och efterlevnadsrisker med större insyn och upprätta listor med prioriterade komponenter och leverantörer.
  • Öka effektiviteten med hjälp av snabbare urvalsprocesser och större återanvändning.
  • Förkorta ledtiderna genom att förhindra att onödiga komponenter och leverantörer läggs till vid lanseringen av nya produkter.